•  

     

    Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).

    Cele akcji Zdrowo i Sportowo:

    - aktywne dzieci to zdrowsi dorośli;

    - aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia

    odporność organizmu;

    - zdrowe nawyki trwają przez całe życie;

    - aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci

    i koncentracji;

    - zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

     

    Czas trwania projektu: wrzesień 2022 r.- czerwiec 202r

     

    **************************************************************************************************************************

    Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka

    Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?

    Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka to systemowy program skierowany do warszawskich szkół podstawowych, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.

    Bezpośrednie cele programu

    • podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu praw człowieka w obszarach związanych
     z wykluczeniem i przemocą w środowisku szkolnym,
    • wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania przejawom wykluczenia i przemocy wśród kadry pedagogicznej i w środowisku uczniowskim,
    • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych jako profilaktyka przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym,
    • zwiększenie motywacji do reagowania w sytuacjach, kiedy jest się świadkiem wykluczenia i przemocy,
    • przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji szkolnych projektów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu
     i przemocy, włączających i angażujących środowisko szkolne i lokalne,
    • wsparcie kadry pedagogicznej i środowiska uczniowskiego w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań związanych
     z przeciwdziałaniem wykluczeniu i przemocy w szkołach,
    • zainicjowanie sieci szkół/placówek propagujących działania związane z zarządzaniem różnorodnością, przeciwdziałaniem wykluczeniu
     i przemocy,
    • stworzenie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń związanych z realizacją projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu  i przemocy w szkołach oraz promocję dobrych praktyk.

    ___________________________________________________________________________________________________________