• Rok szkolny 2022/2023

    • Spotkania mają charakter cykliczny (w każdy 2 piątek miesiąca) i są bezpłatne.

     Jesteśmy organizacją non profit, do której głównych celów należy: - upowszechnianie wiedzy na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej w społeczeństwie; - prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu afazji rozwojowej. FB: zafazjanasportowo Instagram: zafazjanasportowo


     ____________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________

     Symptomy świadczące o możliwym uzależnieniu od smartfonów, gier komputerowych

                  

              

             

      

     Wpływ ekranów na dzieci

                               

                 

     ____________________________________________________________________________________________

     Zachęcamy do zapoznania się z poniższą pozycją >>>>> Nowe-technologie-w-domu-Poradnik-dla-rodzicow-strony.pdf

     ____________________________________________________________________________________________

      

     ___________________________________________________________________________________________________________


     Warsztaty „Sensoryczna gotowość szkolna”

     W  piątek 18.11.2022r. w naszej placówce odbyły się  warsztaty pt. „Sensoryczna gotowość szkolna” finansowane przez Urząd M. st. Warszawy – Biuro Edukacji, w której uczestniczyli rodzice oraz nauczyciele.  

     Najważniejszym i głównym zadaniem warsztatów było uświadomienie rodzicom i nauczycielom, że:  
     * gotowość szkolna „nie buduje się sama” * jest wynikiem procesu rozwojowego (neuromotorycznego i sensorycznego), który bardzo często ulega zaburzeniom,  
     * dziecko należy uważnie obserwować na każdym etapie rozwoju  
     * trzeba szybko reagować na pojawiające się trudności,  
     * zasięgać rady specjalistów, nie czekać, nie bagatelizować  
     * czekanie ze wsparciem „do 6 roku życia” aż dziecko pójdzie do szkoły – to o wiele za późno. 
      
     Dziękujemy prowadzącej Pani Agnieszce Potok z Fundacji KAGI za podzielenie się wiedzą.