•  

                

      

     Projekty edukacyjne dodatkowo realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

      

     Koordynatorzy

      

     „Eko przedszkolaki”

      

     Eko przedszkolaki to ogólnopolski projekt edukacyjny.

     Główne cele projektu to:  

     • Nabywanie nawyków ekologicznych poprzez praktyczne i kreatywne działania dzieci, rodziców i nauczycieli,
     • Pobudzania i rozwijanie postaw ekologicznych, przyrodniczych
      i zdrowotnych,
     • Dzielenie się pomysłami
      i wymiana doświadczeń wśród nauczycieli,
     • Promowanie placówek przedszkolnych.

     Krystyna Chmielecka- Szaro, Monika Leszczak- Kiełbasa

      

      

      

      

      

     „Zdrowo
     i sportowo”

      

      

     Akcja „Zdrowo i Sportowo” ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych.

     Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele
     i wychowawcy, ale także rodzice.                        

     Cele:

     • Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
     • Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.
     • Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.
     • Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci
      i koncentracji.
     • Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

     Liliana Turczyn- Bujalska,
     Magdalena Adrian

      

     „Bliżej pieska”

      

     Bliżej pieska to projekt mający na celu    zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom,  a także edukujący przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.

     Monika Leszczak- Kiełbasa

     „Przedszkolak               w świecie literatury”

     Celem projektu  jest  kształtowanie  systemu wartości społeczno – moralnych, poznawczych
     i estetycznych. Literatura ułatwia przyswajanie wiedzy z różnych dziedzin życia oraz  wprowadza elementy tradycji kulturowej.

     Główne założenia projektu:

     • poznawanie utworów literackich
      o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji
      i humoru;
     • poszerzanie  wiedzy ogólnej;
     • rozwijanie zainteresowań czytelnictwem;
     • analiza treści utworów literackich;
     • poznawanie twórczości ulubionych poetów oraz pisarzy polskich
      i zagranicznych;
     • poszerzanie zakresu słownictwa.

     Krystyna Chmielecka- Szaro

     „Widzę, słyszę, czuję                 
     i zapamiętuje”

     Głównym założeniem projektu „Widzę, słyszę, czuje i zapamiętuje”  jest wspomaganie dzieci
     w wieku przedszkolnym w nauce czytania
     i pisania 

     Projekt oparty jest na polisensorycznym poznawaniu cyfr i kolejnych liter alfabetu,
     a w późniejszym etapie także najczęściej występujących w języku polskim sylab. 

     Podczas zabaw z dziećmi wykorzystywany jest autorski alfabet, stymulujący jednocześnie wzrok, dotyk, zapach jak i słuch. Dzięki temu łatwiej jest dzieciom zapamiętać poszczególne znaki,
     a stosowana podczas zabaw technika "ślizgania się" ułatwia łączenie liter w sylaby, a później sylab w cale wyrazy.

     Jolanta Szendzielorz