• Warszawskie Konkursy Multimedialne - edycja 2022/2023

    • 09.12.2022 19:02
    • Zapraszamy do udziału w Warszawskich Konkursach Multimedialnych – edycja 2022/2023 organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 210 w Warszawie dla IV - VIII warszawskich szkół podstawowych.
     • XVII WARSZAWSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNYM „Multimedialna Matematyka”,
     • VI WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZO – INFORMATYCZNYM „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”,
     • V WARSZAWSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM „Multimedialny Język Angielski”,
     • II WARSZAWSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM  „Multimedialny Język Niemiecki”
     • II WARSZAWSKIM MULTIMEDIALNYM KONKURSIE POLONISTYCZNYM „Dzieła Wielkich Mistrzów Odczytane po Nowemu”


     Konkursy odbywają się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
     Szkoła Podstawowa nr 210 stara się również, aby przedsięwzięcie, tak jak w poprzednich latach, zostało dopisane do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

     Konkursy odbywają się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
     oraz Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

     Prace należy przekazać do 21 IV 2023 r. do swojego nauczyciela przedmiotu.

     regulamin konkursu >>
     zgody rodziców >>

      
    • więcej
    • WARSZAWSKIE KONKURSY MULTIMEDIALNE

    • 10.03.2022 17:54
    • Zapraszamy do udziału w WARSZAWSKICH KONKURSACH MULTIMEDIALNYCH
     • XVI Warszawski Konkurs Matematyczno – Informatyczny „Multimedialna Matematyka”
     • V Warszawski Konkurs Przyrodniczo – Informatyczny „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”
     • IV Warszawski Konkurs Językowy „Multimedialny Język Angielski”
     • I Warszawski Konkurs Językowy „Multimedialny Język Niemiecki”
     • I Warszawski Multimedialny Konkurs Polonistyczny „Dzieła Wielkich Mistrzów Odczytane Po Nowemu”
     pod honorowym patronatem
     MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
     oraz
     BURMISTRZA DZIELNICY WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
      
    • więcej
    • II Warszawski Konkurs pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”

    • 03.01.2022 16:33
    • Zapraszamy do udziału w II Warszawskim Konkursie pt: "Bezpieczna przygoda z Internetem" organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.
     1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
     • Szkoła podstawowa - klasy I- III
     • Szkoła podstawowa – klasy IV- VI
     • Szkoła podstawowa – klasy VII- VIII
     2. Zgłoszenia udziału kierowane są przez szkołę.
     3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu w danej kategorii od 1 do 6 prac.
     4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

     Kategoria wiekowa I-III
     Uczniowie klas I - III przygotowują pracę konkursową przedstawiającą plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.
     PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:
     Technika prac: grafika komputerowa
     Format: autorska praca wykonana w dowolnym programie graficznym powinna być zapisana w formacie: jpg lub png.
     Wymiary kartki: 1280 x 800 pikseli (proporcja 16:10)
     Hasło: propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu.
     a) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
     b) Plik powinien być zapisany wg wzoru: szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_1B_Jan_Nowak
     c) Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje.
     d) Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

     Kategoria wiekowa IV-VI
     Konkurs polega na przygotowaniu pracy w środowisku Scratch.
     a) Temat: Animacja lub gra, jako pomoc dydaktyczna pt. „Bezpieczna przygoda w Internecie”.

     b) Pliki należy zapisać według wzoru szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_4B_Jan_Nowak
     c) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.
     d) Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).
     e) Na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

     Kategoria wiekowa VII-VIII
     Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja multimedialna w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.
     1. Wymogi techniczne:
     a) Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów.
     b) Praca konkursowa musi być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją wcześniej opublikowanych materiałów. Powinna być samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem.
     c) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach
     źródłowych.
     d) Czas trwania materiału – nie dłuższy niż 8 minut.
     e) Pliki należy zapisać według wzoru: szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_7B_Jan_Nowak

     Więcej informacji w regulaminie.
     regulamin >>
     zgoda na udział w konkursie >>

     Pracę należy przesłać do: 28.02.2022 r.
     Pracę uczniów klas 1 - 3 przesyłają wychowawcy na adres: apistolin@sp357.edu.pl
     Uczniowie klas 4 - 8 przesyłają pracę do swojego nauczyciela informatyki.

     Zachęcamy do udziału w konkursie
     nauczyciele informatyki
    • więcej
    • Konkurs plastyczny ,, Wolontariat w mojej głowie".
    • Konkurs plastyczny ,, Wolontariat w mojej głowie".

    • 06.10.2021 07:53
    • Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: ,, Wolontariat w mojej głowie".  Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kreatywnej grafiki, informującej o misji wolontariatu i zachęcającej do angażowania się w działania na rzecz innych.
     Wszystkie szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.cps.srodmiescie.warszawa.pl.
    • więcej