•           https://sp357.edupage.org/files/dzieci(1).jpg

     Programy edukacyjne ogólnopolskie dodatkowo realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

      

     Koordynatorzy

     „Kodowanie na dywanie”

      

     Zobacz obraz źródłowy

     Celem programu jest:

     • rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;
     • rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała;
     • kształtowanie umiejętności
      społecznych i kompetencji miękkich
      ( współpraca w parach, w grupie);
     • trening pamięci;
     • odczuwanie radości i zadowolenia
      z pokonywania trudności;
     • nabywanie umiejętności radzenia
      sobie w sytuacjach trudnych;
     • rozbudzanie inwencji twórczej
      i kreatywności;
     • odczytywanie, rozumienie symboli
      i znaków.

     Wychowawcy grup

      

     „Sanford Harmony”

     Sanford Harmony to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów
     z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

     Cele i założenia programu:

     • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
     • uczy współpracy i empatii,
     • pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,
     • ułatwia komunikowanie się,
     • uczy rozwiązywania problemów
      i konfliktów,
     • pomaga dzieciom nazywać emocje
      i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk.

     Krystyna Chmielecka- Szaro

     „Bezpieczne przedszkole”

     Program „Bezpieczne przedszkole” ma na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mającej uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem
     i przygotować do rozważnego i mądrego udziału
     w dorosłym życiu.

     Podczas cyklicznych zajęć edukacyjnych dzieci
     w oddziałach przedszkolnych :

     • uczą się jak ważne jest przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa;
     • rozbudzają zainteresowania bezpieczeństwem
      i kulturą ruchu drogowego;
     • poznają podstawowe zasady  zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego);
     • wychodzą na najbliższe
      skrzyżowania, by w praktyce omawiać bezpieczne zachowania na drodze.

     Wychowawcy grup