•  

           

     Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021

      

     W roku szkolnym 2020/2021 dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obsługuje firma: GOLD Marzena Spaniał.

      

      

     Zasady zgłoszenia do ubezpieczenia

      

     1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, każdy z Rodziców sam decyduje, czy chce skorzystać z propozycji ubezpieczenia (RR rekomenduje ubezpieczenie dziecka - szkoła, jako instytucja nie ubezpiecza dzieci).

     2. Rodzic sam wybiera wariant ubezpieczenia, wśród wskazanych w ulotce propozycji.

     3. Po wyborze wariantu należy dokonać wpłaty na poniższe konto w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 r. 

     - odbiorca: "GOLD - Marzena Spaniał" 

     - nr konta: 35 1050 1012 1000 0092 3511 6416

     - tytuł przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, SP357 Warszawa, nr polisy (podany pod składką w załączonej ulotce).

     4. Po opłaceniu składki należy zgłosić dziecko przez link do ubezpieczenia https://forms.gle/ZtfjxC7vq26WNs9W8

     Dzieci będą objęte ubezpieczeniem od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

     Roszczenia dla szkód, które wydarzyły się we wrześniu zgłaszamy od listopada. 

      

      

     Załączniki:

      

     SP357_oferta_NNW_szkolne_2020.pdf

     SP357_Ogolne_Warunki_Ubezpieczenia_NNW.pdf

      

     Przed zgłoszeniem szkody warto w pierwszej kolejności skonsultować się z Opiekunem Naszej Placówki w kontekście Ubezpieczenia:

      

     MARZENA SPANIAŁ

     tel: +48 605 170 879

     marzena.spanial@broker-gold.pl