• Wydarzenia biblioteczne

    •  

     ***************************************************************************************************************************************************

       Zapraszamy do obejrzenia relacji z przeprowadzonej akcji    w naszej szkole "Jak nie czytam?Jak czytam!" .

       Galeria >>>>> zobacz

      

      

      

      

     mgr Dorota Guba
     mgr Monika Warda - Stachowska
     mgr  Magdalena Królak

     ***************************************************************************************************************************************************

      

     *************************************************************************************************************************************************

     PODSUMOWANIE AKCJI "ZACZYTANI"

     W tym roku udało Nam się uzbierać 485 książek dla małych pacjentów.

     Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy.

     Uzbierane książki

      

      

                                                               

      

     **************************************************************************************************************************************************

     Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Wielkiej Zbiórki Książek "Zaczytani" 2017

     Akcja została objęta Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Praw Pacjenta oraz Prezydentów Zaczytanych miast.

     W tym roku zbieramy książki dla MAŁYCH i DUŻYCH Pacjentów!

     Jeżeli mają Państwo w swoich zbiorach książki w dobrym stanie dla dzieci i młodzieży oraz “czytadła” dla dorosłych dołączcie do Zaczytanego świata i weźcie udział w akcji. My książki przekażemy do placówek medycznych tworząc kolejne Zaczytane biblioteki dla dzieci i dorosłych.

     Książki  powinny być w idealnym stanie, przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (0-100 lat), wydane po 2000 roku.

     Książki będzie można zostawiać na dole w wyznaczonych pudełkach w holu głównym od 23 marca 2017 r.

      

     Biblioteka Szkolna

      

     ***************************************************************************************************************************************************

     WYNIKI KONKURSU "KONIE"

      

      W ramach Ogólnopolskiej Akcji "Zbieraj makulaturę - ratuj  konie" Biblioteka Szkolna zorganizowaław konkurs plastyczno - techniczny "KONIE". Poniżej zamieszczamy wyniki.

     Wyniki_konkursu_konie(1).pdf

      

      

      

      

            

                                                           

      

      

     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
     i nagrody!

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                  

      

      

       Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską akcję mającą na celu ratowanie koni nad którą trzyma pieczę Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne "Klub Gaja".


     Akcja polega na zbiórce makulatury, którą można przynosić do szkoły i zostawić w holu głównym w wyznaczonym pojemniku. Można również samemu zawieźć do punktu skupu makulaturę i uzyskanę kwotę wraz z paragonem dostarczyć do Biblioteki Szkolnej. Dodatkowo zostaną przeprowadzone ciekawe zajęcia uwrażliwiające dzieci na krzywdę tych zwierzat. Pieniądze z akcji zostaną przeznaczone na utrzymanie, leczenie, terapię wykupionych koni,  leki i opiekę weterynaryjną.
     Z poprzednich akcji wykupione przez Klub Gaja konie trafiły m. in. do szkół, fundacji i stowarzyszeń, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię dla chorych dzieci oraz osób dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce, jako wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.
     Szkoły, które uzbierają najwięcej pieniędzy z makulatury i przeprowadzą ciekawe zajęcia w ramach akcji otrzymają statuetkę Pegaza za osiągnięcia w akcji oraz dyplomy.

     Zbiórka makulatury będzie trwać od 23 marca do 16 czerwca 2017 r.

      

     Liczymy na Państwa pomoc!
      

     Biblioteka Szkolna

     ***************************************************************************************************************************************************

      

     PODSUMOWANIE PROJEKTU "Wszystkie kolory świata"

      

     W tym roku Nasza Szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Wszystkie Kolory Świata".

     W ramach akcji dzieci podczas lekcji bibliotecznych zapoznały się z informacjami na temat życia dzieci w Angoli i ich problemie, jakim były choroby. Przeprowadzenie takich lekcji miało na celu kształtować wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na różne kultury oraz pokazać, że pomaganie jest fajne i pożyteczne.

     Kolejnym etapem było zapoznanie dzieci z dowolnymi krajami na świecie. Zadaniem dzieci było zebranie jak najwięcej informacji o danym kraju, jego mieszkańcach i ich kulturze. 

     Po wybraniu danego kraju uczniowie przygotowali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te były niezwykłe, bo symbolizowały pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.  Każda z nich miała swoją tożsamość. Dzieci same wybrały dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a także imię i wiek, dane umieściły w specjalnym „akcie urodzenia”. Dzieci wspólnie szyły laleczki podczas zajęć w szkole oraz w domu z rodzicami

     Wykonane laleczki zostały zaprezentowane w Bibliotece Szkolnej, aby inne dzieci mogły je oglądać i kupić. Sprzedano wszystkie laleczki. Zebrane środki na ratowanie życia dzieci w Angoli zostały przekazane na konto Unicef .

     Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie akcji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie Nas jeszcze więcej. 

                                       

      

                                    

      

     Biblioteka Szkolna

      

     ***************************************************************************************************************************************************

      

     KĄCIK CZYTELNICZY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

      Fotoreportaż >>>>> zobacz

      

     ***************************************************************************************************************************************************

     "Czytanie świątecznych książek w Bibliotece"

     W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki Nauczyciele - bibliotekarze czytali uczniom książki o tematyce świątecznej.

      

                                    

      

                                 

      

                                    

      

                                 

      

     ***************************************************************************************************************************************************

     Nasi stali czytelnicy w Bibliotece

           

     *************************************************************************************************************************************************

     1.XII.2016 r. została przeprowadzona lekcja w klasie 3f w ramach projektu Unicef "Wszystkie kolory świata" oraz "Szlachetna paczka".

                                                  

      

     *************************************************************************************************************************************************

                                                            

     W tym roku, po raz drugi Nasza Szkoła  przystąpiła do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA

     Koordynatorem akcji jest pani mgr Dorota Guba (nauczyciel bibliotekarz). Akcja opiera się o ideę przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. Osoby potrzebujące otrzymują paczkę odpowiadającą ich indywidualnym potrzebom.

     W tym roku pomogliśmy trzem rodzinom:

     Opis_pierwszej_rodziny_.pdf

     Opis_drugiej_rodziny.pdf

     Opis_trzeciej_rodziny.pdf

     Jako szkoła wystartowaliśmy w pełni zapału. Zostały przygotowane ogłoszenia o akcji i rozklejone w strategicznych miejscach w szkole oraz zamieszczone na stronie internetowej. Zrobiono listę potrzebnych rzeczy, by darczyńcy mogli zadeklarować swój konkretny wkład w akcję. Finał akcji odbył 10-11.12.2016 r.

      

     Relacja ze "Szlachetnej paczki" 

     Kliknij na obrazek

     **************************************************************************************************************************************************

      

     ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE W RAMACH TERAPII DZIECI DYSLEKTYCZNYCH

     Trochę o terapii....

      

     Dysleksja stanowi poważną barierę w rozwijaniu czytelnictwa. Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu unikają kontaktu z książką, często przenosząc swoją niechęć do czytania, jak również do odwiedzania biblioteki. Wiadome jest, że miła atmosfera sprzyja dobremu samopoczuciu dzieci, dlatego też aby zachęcić dzieci do odwiedzania biblioteki i do sięgania po książkę stworzono kącik czytelniczy z nowościami dla dzieci. 

     W bibliotece szkolnej prowadzone są zajęcia z dziećmi dyslektycznymi obejmujące trzy zasadnicze nurty działań terapeutycznych:

     1. oddziaływanie psychoterapeutyczne, ogólnie uspokajające, a zarazem aktywizujące do nauki w ogóle,
     2. usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, odgrywających istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
     3. ćwiczenia sprawności czytania i pisania.

      

     Głównym zadaniem biblioteki jest skoncentrowanie się na czytaniu i tworzeniu pozytywnych nastawień dziecka do biblioteki, oraz ukształtowanie przyszłego czytelnika i aktywnego użytkownika biblioteki.

     Cykl zajęć biblioterapeutycznych opiera się głównie na "głośnym czytaniu" odpowiednio dobranych tekstów, zwłaszcza bajek/baśni (w tym terapeutyczne) i wierszy. 

      Teksty do czytania (lub ich fragmenty) dobierane są bardzo starannie: są krótkie i ciekawe. Są to wierszowane, zabawne "rymowanki", których treść dostarcza dzieciom wiele radości.  Nieodzowną pomocą w pracy z dziećmi dyslektycznymi są teksty "klasyków" poezji dziecięcej : Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.

     Dużą pomocą do pracy z dziećmi są:

     * Książki z serii "Czytam sobie" poziom 1, 2 i 3.

                                                                                   Przykładowe tytuły:

                                                

      

     *Książki z serii "Już czytam" Agnieszki Stelmaszyk

                                 Jest to seria książek do nauki samodzielnego czytania zarówno w ciszy jak i na głos.

      

     Oprócz różnorakich środków dydaktycznych, bazujących na materiałach czytelniczych, w terapii dzieci dyslektycznych niezwykle istotną rolę odgrywać może komputer. Gry i programy multimedialne pozwalają na nauczanie wielozmysłowe, co dla dyslektyków stanowi ogromną szansę. Odpowiednie programy komputerowe, w tym - gry dydaktyczne, stwarzają im możliwość osiągnięcia sukcesu - wygrania, co pozwala na stopniową zmianę negatywnego myślenia o sobie i swoich możliwościach. Pozwalają dzieciom dostrzec, że potrafią zrobić to, co dotąd stanowiło źródło wielu frustracji, wykonać zadania, które do tej pory były niewykonalne.   

     Biblioteka Szkolna za pomocą odpowiednich programów multimedialnych i gier pomaga dzieciom w korekcji zaburzonych funkcji i w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania. Komputerowa terapia pedagogiczna obejmuje pięć wzajemnie zazębiających się obszarów: percepcyjno-motoryczny, słuchowy, wzrokowy, intelektualny oraz psychoterapeutyczny.

     Obecnie Biblioteka Szkolna korzysta z trzech programów dostępnych w zbiorach multimedialnych, są to:

                                                          

      

      POLECAMY Programy komputerowe i gry dydaktyczne, które są stosowane wśród dzieci dyslektycznych, są to:

     * "Dyslektyk 2"Program obejmuje 64 ćwiczenia dla dwunastu różnych zadań, kształtujących spostrzegawczość, pamięć wzrokową, analizę i syntezą wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, a także percepcję słuchową. Ponadto zawiera również gry ortograficzne, których podstawowym celem jest doskonalenie poprawnej pisowni. 

     * "Moje pierwsze ABC" - Program przygotowujący dzieci do nauki czytania i pisania. Motywem przewodnim programu jest pociąg z literkami, przejeżdżający przez wielobarwną krainę liter. Każdy wagonik wiezie jedna literkę, zaś każda literka zabiera ze sobą kilka wyrazów. Każdy wyraz jest przedstawiony na obrazku, zdjęciu, animacji. Są też niespodzianki, np. dodatkowa gra dla danego wyrazu w postaci puzzli lub kolorowanki. 

     * "Klik uczy czytać"Jest to pierwszy multimendialny elementarz, uruchomiany z płyty CD. Głównym jego bohaterem Klik, mieszkający w piórniku. Oprowadza on dziecko po krainie literek, głosek, sylab i wyrazów. Po otwarciu piórnika dziecko ma do wyboru kilka opcji: nożyczki i klej, linijkę z literkami, gumkę, pióro i długopis. Linijka - do uczenia się liter. Nauka zaczyna się od litery o. Dziecko musi znaleźć obrazki zaczynające się na tę literę, powtarzać za Klikiem nazwy kolejnych obrazków i odnaleźć omawianą literkę wśród innych. Każda nowa litera przedstawiana jest dziecku za pomocą animowanych prezentacji. Mały "gracz" z poznanych literek układa słowa lub wkłada literki do szufladki, co kształci umiejętność rozpoznawania liter oraz koordynację wzrokowo-słuchową.

     * "Koziołek Matołek idzie do szkoły" - Program zawiera 11 gier o trzech poziomach trudności, które można dopasować do możliwości małych użytkowników, których przewodnikiem po pełnym niespodzianek Pacanowie jest bohater słynnej książki Kornela Makuszyńskiego. Alfabetu uczą tu kolorowe gąsienice, dodawania - zawody strzeleckie, kierunków świata - pacanowskie lochy, kolorów - wielka maszyna, spostrzegawczości - słynna kuźnia, w której ponoć kozy kują, a następstwa czasu - studio filmowe. Sprawdzianem jest moduł drogi koziołka do szkoły.

     * "Sam czytam"Program, który kształci kompetencje językowe, przy czym największy nacisk kładzie na czytanie i rozumienie tekstu. Głównym motywem gry jest baśń o Smoku Wawelskim. Można ją wysłuchać bądź przeczytać samemu. W programie są odpowiednie ćwiczenia, np. rozpoznawanie liter, układanie ich w wyrazy i zdania, ponadto użytkownicy mogą kolorować obrazki, układać puzzle, rozwiązywać krzyżówki i poddać się tekstowi z czytania.

      

     *******************

      

     Indywidualne zajęcia w bibliotece wspomagające terapię dysleksji 

     Samodzielne czytanie książek z serii "Czytam sobie"  

      

     Więcej zdjęć z zajęć - wkrótce.

                                             

     **************************************************************************************************************************************************

     W ramach "Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji " Biblioteka Szkolna przygotowała trzy prezentacje multimedialne dla dzieci, które były wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi, były to: Picasso, Mozart i Andersen.

     Prezentacje poniżej:

     Hans_Christian_Andersen.pptx

     PABLO_PICASSO.pptx

      

     ***************************************************************************************************************************************************

     Biblioteka Szkolna przystąpiła do kolejnego projektu UNICEF

      „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

      

                              

      

     OPIS PROJEKTU:

      

     PROBLEM

     Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety w niemal 1/3 przypadków przyczyną śmierci dzieci poniżej 5. roku życia są choroby, którym możemy zapobiegać poprzez szczepienia.

     Angola jest jednym z krajów, w których wciąż umierają dzieci. Z powodu wieloletniej wojny domowej jest to bardzo niestabilny kraj, narażony na klęski humanitarne. Niedożywienie, brak dostępu do czystej wody pitnej, fatalne warunki higieniczno-sanitarne powodują, że setki tysięcy rodzin w tym kraju zdanych jest na pomoc z zewnątrz. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, które stanowią prawie połowę społeczeństwa Angoli. Zagrażają im takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica, żółta febra, czyli choroby, którym współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia.

     Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Angoli, tak, by ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną powyższymi chorobami.

     Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Angoli. Chcemy uświadomić dzieciom, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

     Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

      

     Do kogo skierowany jest projekt „Wszystkie kolory świata”?

      Udział w projekcie mogą wziąć wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej z klas 1-6 oraz oddziały przedszkolne.

     Jakie są cele projektu?

     Celem projektu jest:

      · kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

     · pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

     · zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli.

      

     Na czym polega projekt „Wszystkie kolory świata”?

     W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF (Szablon – wykrój laleczki dostępny jest w Bibliotece). Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich będzie zależało jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki.

     Przykładowe laleczki z poprzednich edycji przygotowane przez dzieci z jednej ze szkół:

                                                     

      

                                                      

      

     Etapy realizacji projektu

     · Podróż przez kontynenty – po zapoznaniu się uczniów z projektem, otrzymają oni za zadanie wybranie sobie dowolnego kraju na świecie i zebrania jak największej liczby informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze etc. Zadanie to może być wykonane wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem rodziców czy opiekunów. Wiedza na temat wybranego kraju zostanie wykorzystana do przygotowania laleczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju.

     · Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój laleczki UNICEF (Szablon – wykrój laleczki dostępny jest w Bibliotece) dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uczniowie uzupełnią także „akt urodzenia” laleczki – specjalny dokument (dostępny w Bibliotece), w którym umieszczą fotografię swojej laleczki, bądź narysują jej portret, wpiszą dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby.

     Uszycie takiej laleczki jest niezwykle proste – wystarczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu wypchać miękkim materiałem i obszyć. Później można już przystępować do upiększania! Na tym etapie uczniowie mogą dać upust swojej wyobraźni i kreatywności i wcielić się w rolę artystów oraz kreatorów mody.

      

     Szablon - wykrój laleczki do pobrania w bibliotece wraz z instrukcją:

      

     · Wystawa laleczek w szkole – Wykonane lalki zostaną zaprezentowane na terenie szkoły. Każdy z rodziców, dziadków, nauczycieli, pracowników szkoły, dzieci będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Angoli przekazując na ten cel darowiznę (min.10 zł).

     · Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”- każda szkoła realizująca projekt, będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie projektu Wszystkie Kolory Świata.

     Zakończenie projektu – po zakończonej akcji w szkole szkoły wpłacają zebrane pieniądze na konto UNICEF dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Angoli. Szkoła otrzyma certyfikat za udział w projekcie.

     LALECZKI można oddawać do połowy stycznia 2017 r. 

      

     Koordynator projektu:

     Biblioteka Szkolna

      

     **************************************************************************************************************************************************

     Biblioteka Szkolna przystąpiła do projektu, a tym samym ogólnopolskiego konkursu 

     "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"

      

                                 

      

     Konkurs odbywa się pod patronatem 


                                                                      

     "Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji"

     I. Koźmińska, E. Olszewska "Wychowanie przez czytanie"

      

     Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury. 

     Na czym polega konkurs?


     Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają (w bibliotece szkolnej lub filii Miejskiej Biblioteki Publicznej) książki z listy konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie udział w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą "VI Wielka Zabawa Rodzinna"

      

     SZCZEGÓŁY PROJEKTU: 

     Najważniejsze informacje dla uczestników:

     Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-6.

     Uczestnicy etapu szkolnego zdobywają sprawności poprzez czytanie wskazanych książek i rozwiązywanie do nich testów. Testy rozwiązywane mogą być w okresie od 17 października 2016 r. do 10 lutego 2017 r.
     Sprawności można też zdobyć poprzez zdobycie 1, 2, lub 3 miejsca w innych konkursach czytelniczych.

     Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem przy rozwiązywaniu testów. Uwaga! Rodzic powinien pomagać i wspierać dziecko, a nie rozwiązywać testy za dziecko.

     Uczeń musi zdobyć 10 sprawności aby przystąpić do szkolnego testu eliminacyjnego do wojewódzkiego półfinału.

     Szkolny test odbędzie się w dn. 13 lutego – 10 marca 2017 r.

     Po troje laureatów z każdej kategorii szkolnych eliminacji stworzy drużynę i weźmie udział w wojewódzkim półfinale.

     Wszystkie książki wybrane do konkursu wraz z testami dostępne są w bibliotece szkolnej! Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

     LISTA_KSIaZEK_DO_PRZECZYTANIA_1-3.pdf

     LISTA_KSIaZEK_DO_PRZECZYTANIA_IV_VI.pdf

     Strona organizatora.

     Regulamin konkursu.

     Prezentacja

      

     ETAPY KONKURSU - realizacja

     **************************************************************************************************************************************************

     Przez wiele tygodni uczniowie naszej szkoły czytali książki i rozwiązywali do nich testy. Dwanaścioro uczniów zdobyło maksymalnie dziesięć sprawności czytelniczych w ramach projektu "Wielka Liga Czytelników", tym samym uczniowie przeszli do kolejnego  etapu jakim był test kwalifikacyjny, który wyłoni  trzech półfinalistów , którzy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie.

     Zakwalifikowani uczniowie do testu kwalifikacyjnego:

     Klasa 2h

     Kornelia Kierzkowska, Stanislaw Biele

     Klasa 3a

     Paula Roesler, Gaja Jabłońska, Weronika Turek

     Klasa 3b

     Michał Sawicki

     Klasa 3d

     Amelia Kołodziejczyk, Adam Pelc, Natalia Król, Aleksandra Wójcik, Antonina Paruzel, Karolina Jagiełło

      

     W dniu 9 marca 2017 roku został przeprowadzony test kwalifikacyjny. Zostali wyłonieni uczniowie, którzy będą reprezentować Naszą Szkołę w półfinale III Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników", który odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (miejsce i godzina będzie podana w późniejszym terminie przez organizatora).

     Zwycięzcami zostali uczniowie:

     Michał Sawicki (klasa3b), Weronika Turek (klasa 3a), Stanisław Biele (klasa 2h).

     Książką półfinałową, którą uczniowie powinni przeczytaćdo 21 kwietnia 2017 r jest "Bohaterski miś" B. Ostrowskiej, którą Biblioteka Szkolna udostępni zainteresowanym w formie tradycyjnej, gdyż organizator proponuje jedynie wersję online. Nadmieniamy, że obecnie jest to książka trudno dostępna, jednak pomimo to dla naszych uczniów udało Nam się pozyskać tą pozycję. 

     Serdecznie gratulujemy!

     Koordynator projektu:

     Biblioteka Szkolna

      

     ***************************************************************************************************************************************************

     LEKCJA BIBLIOTECZNA W KLASIE Ia

     11 października 2016 r. uczniowie klasy Ia byli na pierwszej lekcji bibliotecznej:

     "Poznajemy Warsztat Pracy Biblioteki Szkolnej".

      

            

      

                                                     

      

     ***************************************************************************************************************************************************

     "EMPIK ROZDAJE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH"

      

     Naszą Szkołę w konkursie reprezentowała praca Marty Pacholczyk - Masiukiewicz z klasy 1c

     Na pracę zostało oddanych ponad 17000  głosów.  

     W rankingu szkół w ostanim dniu zakończenia konkursu byliśmy na 8-ym miejscu. 

     JESTEŚMY WIELCY!

     Za udział w konkursie Biblioteka Szkolna wręczyła nagrodę "Interaktywną Mapę Świata" za I miejsce.

     II miejsce zajęła Amelia Kołodziejczyk z klasy IIId

     III miejsce zajęli Oliwia Dąbkowska z klasy 2h oraz Krzysztof Semczuk z klasy IIId

      

     SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

      

     Wraz z początkiem roku szkolnego 2016 program „Przecinek i Kropka” wzbogacony został o nowy element – akcję wsparcia dla bibliotek w szkołach podstawowych. 

     Nasza Biblioteka Szkolna postanowiła zgłosić się do akcji i tym samym wziąć udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Empik.

     Konkurs polegał na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej, której tematem przewodnim było hasło „Książki są fajne i kropka”. Nasza uczennica Marta Masiukiewicz z klasy 1 c reprezentowała Naszą Szkołę. Wykonała piękną pracę przedstawiającą, że można być tym kim chce się być. 

     Do konkursu przystąpiło ponad 300 szkół z całej Polski, a Nasza Szkoła jako jedyna na Bemowie. Glosy można było oddawać od 5 października 2016 r do 6 listopada 2016 r. 

     W głosowaniu wyłonionych zostanie 10 szkół podstawowych. Każda z nich otrzyma 1 tysiąc dowolnie przez siebie wybranych książek, które zostaną dostarczone 5, 6 i 7 grudnia.

      

     ************************************************************************************************************************************

      

      Biblioteka Szkolna już trzeci rok z rzędu ogłosiła akcję "W bibliotece książek nie za wiele, pomóżcie Nam ją wzbogacić drodzy przyjaciele" mającą na celu zbiórkę książek do Biblioteki Szkolnej. 

     W tym roku, aby zachęcić uczniów do przekazywania w darze książek Biblioteka Szkolna utworzyła system punktowy. Za każdą książkę przyniesioną do biblioteki uczeń otrzymuje 1 pkt. Punkty są zbierane, a następnie sumowane. Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów otrzymają nagrody ufundowane przez Bibliotekę Szkolną.