• Warnke

    • Szanowni Państwo,

     uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła wzbogaca swoją ofertę z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadzając terapię metodą Warnkego. Sesje terapeutyczne dedykowane są uczniom 
     w wieku szkolnymz trudnościami z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.

     Kwalifikacji do treningu dokonują nasi specjaliści, w porozumieniu z rodzicami.
      

     Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.

     U dzieci mających trudności szkolne występują między innymi braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania. Ponadto dzieci mają problem z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową, a samo wykonanie tych czynności zajmuje im bardzo dużo czasu.

     Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji i afazji są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że można je zredukować lub zminimalizować stosując odpowiedni trening.

     Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

      

     Do kogo skierowana jest Metoda Warnkego?

     Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy
     w następujących obszarach:

     • Trudności w nauce
     • Problemy w nauce czytania i pisania
     • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
     • Problemy logopedyczne
     • Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
     • Problemy w lateralizacji

                             

                                                                                                 

                                  

                                     Koordynator i terapeuta metody Warnkego – Anna Sulkowska,  gabinet 42