• WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE 
    ROK SZKOLNY 2021/2022 

    Lp

    Autor/autorzy 
    innowacji 

    Tytuł innowacji 

    Rodzaj innowacji 

    Klasa/grupa 
     objęta innowacją 

    Czas trwania 

    1. 

    Agnieszka Olszacka 

    Ortografia trudna, ale nie nudna 

    programowo-metodyczna 

    Klasa VI a 

    IX 2021 – VI 2022 

    2. 

    Monika Zapadka 

    Podstawy technicznego języka angielskiego na lekcjach fizyki 

    programowa 

    Uczniowie klas VIII 

    IX 2021 – VI 2022 

    3. 

    Katarzyna Ślusarczyk 

    Uczymy się uczyć 

    programowa 

    Klasa VII e 

    1 IX 2021 – 31 V 2022  

    4. 

    Katarzyna Ślusarczyk 

    Ekonomia w moim życiu 

    programowa 

    Klasa VII e 

    1 IX 2021 – 31 V 2022  

    5. 

    Katarzyna Ślusarczyk 

    Agata Rudzka 

    Matematyczny As 

    programowa 

    Klasy: VII a, VII d, VII e, VII g, VII h, VIIf 

    IX 2020 – VI 2022 

    kontynuacja 

    6. 

    Marlena Grzegorzewska 

    Let's read and explore!  

    Czytajmy i odkrywajmy! 

    programowo-metodyczna 

    Klasy VII-VIII 

    IX 2021 – VI 2022 

    7. 

    Agnieszka Banaszewska-Hellich 

    Tajniki matematyki, czyli na tropie matmy w podróży 

    programowo-metodyczna 

    Klasy: VII c, VII k 

    X 2021 – IV 2022 

    8. 

    Anna Smoleń 

    Zabawy językowe. Utrwalamy prawidłową wymowę głosek oraz ćwiczymy kompetencje językowe 

    programowo -metodyczna 

    Uczeń z klasy II b - Vladyslaw Lohvnenko 

    IX2021-V 2022 

    9. 

    Polskie Towarzystwo Dysleksji/koordynatorzy: Magdalena Tybuś Anna Sulkowska 

    Szkoła z Innowacją Pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji “Jesteśmy Różni, Uczymy się Razem” 

    metodyczna 

    Cała społeczność szkolna: uczeń z dysleksją, nauczyciele 

    XI 2021 – VI 2022 

    11. 

    Anna Nikiciuk  

    „Z kulturą za pan brat „ 

    programowo - metodyczna 

    Klasa I a 

    IX 2021 – VI 2022  

    12. 

    Kamila Kopeć, 

     Aleksandra Zalewska 

    “Zakodowana klasa”  

    ognizacyjno-metodyczna 

    Klasy: III c, III e 

    1 IX 2021- 24 VI 2022 

    13. 

    Edyta Fornalik, Kamila Kopeć 

    “Rok po roku, krok po kroku, poznajemy naszą dzielnice, odkrywamy okolice. 

    ognizacyjno-metodyczna 

     

    Klasa III c 

    1 X 2021- 24 VI 2022 

    14. 

    Iwona Kuźmińska 

    “Od małego, uczę się angielskiego- zabawy z językiem angielskim” 

    organizacyjno-metodyczna 

    Klasa I a 

     X 2021 – VI 2022 

    15. 

    Jolanta Szendzielorz,  

    Kamila Pasternak- Opalko, Ada Plonkowska, Aleksandra Czajka 

    “Sześciolatek poznaje świat” 

    programowa 

    Grupa 0 A, 0 B 

    1.X.2021- 31.V.2022 

    16. 

    Agata Rudzka 

    Zeszyt do zadań dodatkowych 

    metodyczna 

    Klasa VIIf 

    1 X 2018 – 31 V 2023 

    17. 

    Urszula Szczukiewicz 

    Bezpiecznie w grupie 

    programowa 

    Klasa I b 

    IX2021-VI2022 

    18. 

    Halina Kardyś, Izabela Zegan 

    Rękodzieło dziecięce 

    organizacyjno-metodyczna 

    Klasa I d, II c 

    IX 2020 – V 2023  

    kontynuacja 

    19. 

    Krystyna Chmielecka - Szaro 

    Świat małego przyrodnika 

    Metodyczno - organizacyjna 

    Grupa Jeżyki 

    15/09/2021- 31/05/2022 

    20. 

    Anna Ciołko 

    “Spokój, uwaga i cisza” 

    organizacyjno-metodyczna 

    Klasa III b 

    1 IX 2021 – 31 V 2022  

    21. 

    Anna Ciołko 

    “ziemia - mój dom” 

    organizacyjno-metodyczna 

     

    Klasa III b 

    1 IX 2021 – 31 V 2022  

    22 

    Halina Kardyś 

    Poznajemy Polskie Parki Narodowe 

    organizacyjno-metodyczna 

    Klasa I d, II c 

    IX 2021 – VI 2022 

     

    23 

    Natalia Bocianowska 

    Zajęcia komputerowe e-paint 

    organizacyjno-metodyczna 

     

    Klasa 3 a 

    XII 2021-VII 2022