• Program Varsavianistyczna Szkoła realizowany w Szkole Podstawowej nr 357 ma na celu:

    a) upowszechnianie wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości

    b) promowanie aktywności twórczej uczniów

    c) podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta

    d) integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy

    e) udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie

    f) współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

     

    Artykuł z gazety "Twoje Bemowo"