• 53 MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
    • 53 MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

    • 10.10.2022 10:02
    • Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym.

     Temat pracy:  dowolny
     Technika pracy: kredki, pastele, ołówek, farby.
     Format pracy: nie większy niż 54x38 cm

     Zgoda dla rodziców na udział dziecka w konkursie do odebrania w bibliotece szkolnej.
     Prace przynosimy do biblioteki do 31.10.2022 r.

     Biblioteka Szkolna
    • więcej