•  

     Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

     Słonecznej SP 357 

     w roku szkolnym 2022/2023

      

     ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     PRZEWODNICZĄCY SU - Paweł Bokiniec z klasy 7E 

     ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU -  Dominika Sieńko z klasy 8E

                                 

     RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

      

     na poziomie klas IV –  Zofia Rokicińska z klasy 4E

     na poziomie klas V - Iga Kuryłowicz z klasy 5D

     na poziomie klas VI - Helena Łosicka z klasy 6E

     na poziomie klas VII - Marta Pacholczyk-Masiukiewicz z klasy 7C

     na poziomie klas VIII - Aleksandra Skwarek z klasy 8F 

     RADĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO BĘDĄ REPREZENTOWALI:

      

     ZARZĄD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO :

     PRZEWODNICZĄCA - Mabel Matamoros Manresa z klasy 3C

     ZASTĘPCA - Natalia Nowakowska z klasy 3C

     ZASTĘPCA - Artur Przysiężny z klasy 3D

     ZASTĘPCA  - Anna Nestoruk z klasy 2C

      

     ZASTĘPCA  - Jakub Korpak z klasy 2B

     ZASTĘPCA  - Lena Grabowska z klasy 2A

      

     MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY BEMOWO: