•  

     Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

     Słonecznej SP 357 

     w roku szkolnym 2021/2022

      

     ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     PRZEWODNICZĄCA SU - Gabriela Rudzka z klasy 8E 

     ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SU -  Marcin Dragan z klasy 8D

                                 

     RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

      

     na poziomie klas IV –  Antoni Teodorek z klasy 4B

     na poziomie klas V - Wiktoria Przybylska z klasy 5B

     na poziomie klas VI - Marta Dębek z klasy 6C

     na poziomie klas VII - Aleksandra Skwarek z klasy 7F

     na poziomie klas VIII - Martyna Solarska z klasy 8F 

      

     ZARZĄD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO :

      

     PRZEWODNICZĄCA - Natalia Wysocka z klasy 2A

     ZASTĘPCA - Dawid Kierlańczyk z klasy 3C

     ZASTĘPCA - Zofia Rokicińska z klasy 3E

     ZASTĘPCA  - Anna Nestoruk z klasy 1C


     MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY BEMOWO:

     - Antonina Paruzel z klasy 8D

     - Martyna Solarska z klasy 8F