• EEG Biofeedback

    • Szanowni Państwo,

     uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła wzbogaca swoją ofertę z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadzając terapię metodą EEG Biofeedback. Sesje terapeutyczne dedykowane są uczniom z zaburzeniami uwagi ADD oraz z nadpobudliwością psychoruchową ADHD. 
     Kwalifikacji do treningu dokonują nasi specjaliści, w porozumieniu z rodzicami.

      

                                                                            

      

     EEG Biofeedback czyli Neurofeedback

     EEG Biofeedback, zwany inaczej Neurofeedbackiem, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą głowicy EEG podłączonej do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta w postaci planszy stymulacyjnej. Jego zadaniem jest zmiana aktywności fal mózgowych podczas rejestracji sygnału EEG. Parametry treningu ustala terapeuta kontrolujący przebieg całego treningu. By ułatwić pacjentom zadanie, podczas terapii jako informację zwrotną wykorzystuje się aplikacje graficzne (gry komputerowe o bardzo uproszczonej formie) sterowane, zamiast joystickiem, klawiaturą, czy myszką, sygnałem EEG rejestrowanym przez komputer. Prawidłowo wykonane zadanie polega na wygaszeniu niepożądanych oraz wzmocnieniu pożądanych częstotliwości fal. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu, świadomej kontroli tych zmian oraz wykorzystywania tych umiejętności w życiu codziennym.

     Treningi EEG Biofeedback usprawniając pracę mózgu, polepszają procesy poznawcze, takie jak: 

     • pamięć – Biofeedback powoduje przyspieszenie procesów zapamiętywania, co przekłada się na szybszą
      i efektywniejszą naukę. 
     • uwaga – Biofeedback usprawnia uwagę poprzez wzmocnienie koncentracji uwagi – efektywniejsze skupienie, ześrodkowanie
      i skierowanie uwagi na określony przedmiot czy wydarzenie, co u osób z deficytami w tym zakresie skutkować będzie dłuższym skoncentrowaniem uwagi na jednym obiekcie. Wspomaga również podzielność uwagi. 
     • percepcja (spostrzeganie) – Biofeedback przyspiesza procesy rozpoznawania i różnicowania bodźców docierających z otoczenia. 

     Treningi EEG Biofeedback owocują poprawą procesu uczenia się, zmniejszeniem ilości popełnianych błędów w procesie uczenia się, a co za tym idzie skutkuje polepszeniem wyników w nauce. Ponadto wpływają pozytywnie na samoocenę. Dziecko odzyskuje wiarę w siebie, w swoje możliwości. Zwiększa się wytrwałość i motywacja do nauki. 

     Metoda EEG Biofeedback jest metodą kierowaną na objawy. W przypadku zaburzeń w zachowaniu jest w stanie zwiększyć kontrolę nad zachowaniem, a więc zmniejszyć impulsywność i wybuchy złości. Poprawia samoocenę, a więc również wiarę w siebie, a to może się przełożyć na lepsze kontakty z rówieśnikami i akceptację w grupie. 

      

                                         Koordynatorki i terapeutki EEG Biofeedback

     Magdalena Tybuś
                 Ewa Kulas