• Program "Razem dla Klimatu"

    • 07.10.2022 08:15
    • BIBLIOTEKA SZKOLNA przystąpiła do programu "Razem dla Klimatu". Po ukończeniu programu szkoła otrzyma CERTYFIKAT.      

     Ścieżka „Globalna szkoła. Razem dla klimatu” powstała w ramach projektu „1Planet4All – Razem dla klimatu” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

     Ścieżka “Razem dla klimatu!” składa się z dwóch elementów: kursu internetowego dla nauczycieli i nauczycielek oraz projektu młodzieżowego realizowanego z grupą uczniowską.

     Celem ścieżki “Razem dla klimatu” jest zaangażowanie środowiska szkolnego w budowę społeczności, która będzie gotowa na podjęcie działań w zakresie ochrony klimatu. Młodzież zajmie główne miejsce w walce o ochronę planety i każdy uczeń i każda uczennica dołoży swoją cegiełkę, aby chronić klimat.

      W I semestrze roku szkolnego uczniowie zwiększą swoją wiedzę o globalnych   współzależnościach i zmianie klimatu na podstawie scenariuszy zaproponowanych   przez CEO. 

      W II semestrze bedą prowadzone działania w przestrzeni szkolnej lub lokalnej.   Zostanie  utworzony projekt młodzieżowy nad „Akcją dla klimatu”, który ma na celu  pokazać zmianę klimatu w kontekście lokalnym w powiązaniu z globalnym. 

      Koordynatorkami programu w szkole są:

      Dorota Guba, Beata Fus-Grzymkowska

    • więcej
    • PROGRAM "SZKOŁA PRZYJACIÓŁ KOPERNIKA"

    • 30.09.2022 10:20
    •                  

     Biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego Programu "SZKOŁA PRZYJACIÓŁ KOPERNIKA" organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program został stworzony z okazji 530 rocznicy urodzina Mikołaja Kopernika w 2023 roku.
     Koordynatorami programu w szkole są:
     Dorota Guba, Beata Fus-Grzymkowska
      

     Patronat nad programem objęli:

     Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski , Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Prezydent Miasta Torunia, Prezydent Miasta Olsztyna, Burmistrz Miasta Frombork, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Historii Polski, Centrum Nauki Kopernik.

      

     Biblioteka szkolna w ramach programu zrealizuje w terminie 1.X.2022 r - 15.III.2023 r.


     a. Lekcje z Kopernikiem (przeprowadzenie zajęć, podczas których będzie zaprezentowana postać, działalność i osiągnięcia Mikołaja Kopernika)


     b. Film propagujący postać i osiągnięcia Mikołaja Kopernika


     c. Grę planszową, escape room lub grę miejska o Koperniku

      

     d. Obchody związane z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika  Kopernika),


     e. Życzenia urodzinowe dla Mikołaja Kopernika (przygotowanie od 1 do 3 kartek z życzeniami i przesłanie jej w wersji papierowej do Centrum Badań Kopernikańskich

    • więcej