• Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie
    Sebastian Kępka
    e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

    Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

    1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

    2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

    3) Zarządzenie nr 26/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie.

    *****************************************************************************

    REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - MATERIAŁY INFORMACYJNE

    Rekrutacja_pracownikow_-_material_informacyjny.pdf

    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
    KANDYDATÓW DO PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE
    NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

    SP357_klauzula_rekrutacyjna_dla_pracownikow.docx