•  

     Szanowni Państwo!

     Świetlica posiada swoje konto bankowe, na które mogą Państwo przekazywać dobrowolne składki. Pieniądze w ten sposób uzyskane SĄ przeznaczane na zakup materiałów plastycznych, gier, zabawek dla dzieci  oraz nagród za udział uczniów w wewnątrzszkolnych konkursach świetlicowych.

      

     Rada Świetlicowa założyła nowy rachunek do wpłat na fundusz świetlicy. 

      

     27 8931 0003 0900 7066 4000 0002

     Bank PBS w Wyszkowie