•  

        

      

      

                                          PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

      

     Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

      

     Przewodniczący: Maciej Staciwa


     Wiceprzewodnicząca klasy 1-3: Aleksandra Tkacz
     Wiceprzewodnicząca klasy 4-8: Ewa Biegaj
     Sekretarz: Anna Ajzyk
     Skarbnik: Rafał Zieliński

      

     Członkowie Prezydium RR:
     Monika Bauer
     Katarzyna Berestowska
     Małgorzata Bychawska
     Anna Jarosz
     Magdalena Kapica
     Katarzyna Manowska – Cepak
     Magdalena Łuczak – Łyżwińska  

     Drodzy Rodzice,
     Przypominamy, że schemat komunikacji pomiędzy Prezydium Rady Rodziców a Rodzicami uczniów
     naszej Szkoły wygląda następująco:

     Prezydium RR > Trójka klasowa > Rodzice uczniów w danej klasie


     1. Prezydium RR przekazuje informację do Trójek klasowych w formie elektronicznej na wskazane
     adresy e-mail
     2. Przedstawiciele Trójek klasowych przekazują informacje Rodzicom uczniów w swojej klasie
     3. Informacje są zamieszczane również na stronie www szkoły, przy czym, z uwagi na
     ogólnodostępny charakter strony, zakres informacji może być ograniczony. Pełną informację
     zawsze otrzymują Przedstawiciele trójek klasowych.
     Wszystkie protokoły z zebrań Rady Rodziców są zawsze przekazywane Przedstawicielom klas drogą
     elektroniczną. Protokoły powinny być odczytywane na zebraniach klasowych oraz w razie potrzeby
     szczegółowo omawiane i wyjaśniane. Są także publikowane na stronie www.
      
     Kontakt:
     Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców w sprawach naszych dzieci i szkoły:
     * za pomocą poczty e-mail: rada357@wp.pl
     * poprzez przedstawicieli klas wybranych do Rady Rodziców
     Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/RRSP357