• INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UCZNIA ZDOLNEGO

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20
     ul. Powstańców Śląskich 17
     01 – 381 Warszawa
     tel. 22 666 17 74, 22 664 49 51
     tel. 500 104 119
     e-mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl

     Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
     ul. Górczewska 201 (wejście od ul. Konarskiego)
     01-495 Warszawa
     tel. 798 992 039
     e-mail: info@bemowskie.pl

     Centrum Informacyjno-Konsultacyjne ds. Dzieci Zdolnych
     przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
     Uniwersytet dla Rodziców
     ul. Raszyńska 8/10
     02-026 Warszawa,
     tel. 22 822 24 46, 822 71 68

     Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
     ul. Chocimska 14
     00-791 Warszawa
     tel. 22 848 24 68, 848 23 98

     Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
     ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
     01-015 Warszawa
     tel. 22 530 48 28
     faks. 22 530 49 86

     Centrum Edukacji Artystycznej
     ul. Mikołaja Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
     tel. 22 421 06 21
     e-mail: sekretariat@cea.art.pl

     Fundacja im. Stefana Batorego
     ul. Sapieżyńska 10a
     00-215 Warszawa
     tel. 22 536 02 00
     e-mail: batory@batory.org.pl

     Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
     Ministerstwa Edukacji Narodowej

     ul. Polna 46 A
     00 - 644 Warszawa
     tel. 22 825 23 67
     e-mail: cmpp@cmpp.edu.pl

     Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
     Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

     ul. Woronicza 15/100
     02 - 625 Warszawa
     tel. 22 847 95 42, 501 096 856
     e-mail: cwro@cwro.edu.pl

     MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW
      

     Centrum Myśli Jana Pawła II
     ul. Foksal 11 
     00-372 Warszawa
     tel. 22 826 42 21
     e-mail: centrum@centrumjp2.pl

     Centrum Nauki Kopernik
     ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
     00- 390 Warszawa
     tel. 22 495 05 05
     e-mail: info@kopernik.org.pl

     Dom Spotkań z Historią
     ul. Karowa 20 
     00- 324 Warszawa
     tel. 22 255 05 00
     e-mail: dsh@dsh.waw.pl

     Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
     ul. Noakowskiego 10
     00-666 Warszawa
     tel. 22 825 01 81
     e-mail: martyna.studzinska@ceo.org.pl

     Ośrodek Promocji Talentów
     ul. Elbląska 51 
     01-737 Warszawa
     tel. 22 633 24 04
     e-mail: dds@gimnazjum54.waw.pl

     BioCentrum Edukacji Naukowej
     ul. Grójecka 93
     02-101 Warszawa
     tel. 48 530 575 050
     e-mail: biocen@iimcb.gov.pl

     Centralna Szkoła Instruktorska ZHP
     ul. Konopnicka 6
     tel. 22 339 07 20
     e-mail: csi@zhp.pl

     Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
     ul. Jaworzyńska 8/2
     00-634 Warszawa
     tel. 22 357 84 94
     e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszenie.edu.pl

     Wszechświat w ręku - Hands-On Universe
     ul. Królowej Marysieńki 31
     02-954 Warszawa
     tel. 22 219 53 24
     e-mail: euhoupl@euhou.net