• Dyplomy i certyfikaty:

      

     1.  

      

      

      

      

                                                             

      

                                                            

      

                                   

     1. Certyfikat dla świetlicy szkolnej za udział  w całorocznym programie edukacji cyfrowej „Mega Misja” - rok szkolny 2016/17 ( organizator Centrum Cyfrowe Orange)
     2. Dyplom za  zdobycie tytułu „Świetlica Szkolna Przyjazna Uczniowi” – rok szkolny 2014/2015 ( udział w rocznym konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego)
     3. Certyfikat zrealizowania rocznego programu „Śniadanie daje moc” – organizatorzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji , MEN – rok szkolny 2016/2017
     4. Certyfikat dla świetlicy szkolnej – zdobycie tytułu „Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy” – rok szkolny 2016/2017 (Studium Prawa Europejskiego)
     5. Certyfikat MEN – „Na sportowo jest zdrowo” –za zrealizowanie rocznego programu wychowawczo – zdrowotnego – rok szkolny 2017/18
     6. Certyfikat dla świetlicy szkolnej – zdobycie tytułu „Świetlica szkolna kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” -  rok szkolny 2018/2019(organizator:
       Studium Prawa Europejskiego)
     7. Certyfikat zrealizowania Programu bezpieczna szkoła + w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – rok szkolny 2018/20