• Schemat pracy z uczniem zdolnym w Szkole Podstawowej nr 357 >>>>> zobacz.pptx