• Literatura dla rodziców

      

     Trudności w uczeniu się, dysharmonie rozwojowe, ryzyko dysleksji

     • Balejko, A. (1999), Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Białystok.
     • Binder, G. (2003), Michaelis, R. (2003) Trudności w nauce. Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. Warszawa.
     • Bogdanowicz, M. (1992) Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych, „Scholasticus” nr 2.
     • Bogdanowicz, M. (1989) Metoda Dobrego Startu. Warszawa.
     • Bogdanowicz, M. (1994) O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lubin.
     • Bogdanowicz, M.(2000) Recepty na dobre czytanie i pisanie, w: Jak pomóc dziecku z dysortografią. Zielona Góra.
     • Bogdanowicz, M. (2006). Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
     • Bogdanowicz, M. (2006). Od wierszyka do literki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
     • Bogdanowicz, M. (1994) O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lublin.
     • Bogdanowicz, M. (2007), Adryjanek, A. (2007), Rożyńska, M. (2007) Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia.
     • Bogdanowicz, M. (2009), Adryjanek, A. (2009), Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia.
     • Bojanowska-Frydrysiak, (2009). Zagadki logiczno – matematyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
     • Brejnak, W. (2003) Dysleksja. Warszawa.
     • Brejnak, W. (1993) Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa.
     •  Brejnak, W. (2005) Dysleksja. Poradnik dla rodziców. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa.
     • Częścik, J. (2010). Pomyśl i zgadnij. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
     • Elliott, J. (2000), Place, M.(2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa.
     • Fischer- Tietze, R. (2002) Nie ma głupich dzieci. Jak dochodzi do zaburzeń w nauce i jak temu zaradzić. Poradnik dla (przyszłych) rodziców, wychowawców i nauczycieli. Kielce.
     • Franczyk, A. (2003), Krajewska, K.(2003) Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Kraków. Janiszewska, B. (2004). Cyferkowo. Warszawa: Wydawnictwo Baj.
     • Janiszewska, B. (2007). Wspomaganie koncentracji i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Seventh Sea.
     • Janiszewska, B. (2011). Mam 6 lat i idę do szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Seventh Sea.
     • Krasowicz, G. (1997) Język, czytanie, dysleksja. Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne, Lublin.
     • Leo, S. (2002) Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby mogło lepiej się uczyć. Poradnik dla rodziców. Kielce.
     • Lewinson, J. (2006) Pomóż dziecku z dysgrafią. Warszawa.
     • Matiugin, I. J. (1997) Jak rozwijać pamięć i uwagę Waszego dzieckaPiła.
     • Mckeown, S. (2006) Pomóż dziecku z... dysleksją. Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów. Wydawnictwo K. E. Liber.
     • Pietras, I. (2008), Kupis-Krasowicz, G. (2008) Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym. Gdynia.
     • Raymond, S. (2004) Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców. Kielce.
     • Rentflejsz-Kuczyk, A. (1999) Jak pomóc dzieciom dyslektycznym. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa.
     • Słodownik – Rycaj, E. (2001). Gry i zabawy językowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
     • Strzałkowska, M. Seria ABC … uczę się. Warszawa: Wydawnictwo Hachette Polska.
     • Śliwierska, M. (2012). Labirynty dla dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

      

     Integracja sensoryczna

     • Borkowska, M. Wagh, K., (2010, 2011). Integracja sensoryczna na co dzień.Warszawa: PZWL
     • Odowska-Szlachcic, B. (2011).Terapia Integracji sensorycznej.Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Zeszyt 1. Gdańsk: Harmonia.

     Rozwój dziecka

     • Ames, L., B., Baker, S., M., Ilg., F., L. (1994, 2013). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Sopot: GWP.
     • Biała, M. (2008). Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna.
     • Eliot, E (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia? (przeł. A. Jankowski). Poznań: Wyd. Media Rodzina sp zoo.
     • Eliot, E. (2011). Różowy mózg, niebieski mózg. Jak niewielkie różnice w mózgach dziewczynek i chłopców mogą stać się przepastne i co z tym zrobić?  (tłum. K. Pawłowski). Poznań: Wyd. Media Rodzina sp zoo.

      

     ADHD

     • Bednarska T. (1982). Nadpobudliwość psychoruchowa. W: M. Szumiał (red). Rozpoznawanie i reedukacja uczniów o częściowo zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Kraków
     • Hallowell E.M., Ratey J. (2004). W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniem uwagi u dzieci i dorosłych. Poznań: Media Rodzina
     • Kendall P. C. (2004). Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP, 79-98
     • Kołakowski, A., Pisula, A., (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Gdańsk: GWP.
     • Kozdroń, A., (2014). Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów i rodziców. Warszawa: Difin
     • Nartowska H. (1980). Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Warszawa: PZWL
     • Nartowska H. (1986). Wychowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo. Warszawa: Nasza Księgarnia
     • Serfontein G. (1999). Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców. Warszawa: Prószyński i S-ka
     • Święcicka M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. W: Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, nr 1, Warszawa: EMU
     • Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Lublin: BioFolium
     • Wolf-Wedigo W. (2002). Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu. Kielce: Wydawnictwo Jedność

      

     Logopedia

     • Bogdańska T., Olszewska G. M. (2009). Worek rymowanych skarbów.
     • Strzałkowska M.(2004). Gimnastyka dla języka.
     • Skorek E. W. (2013). Księga zagadek.
     • Tońska - Szyfelbein A. (2007). Opowiedz o...Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy.
     • Urbańska R. (2010). Ładnie mówię i rysuję. Wspomaganie rozwoju artykulacji i grafomotoryki małego dziecka.