•  

     Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

      

     Wpłat na fundusz Rady Rodziców

     w roku szkolnym 2022/2023 prosimy dokonywać

     na konto Rady Rodziców

      

     54 8931 0003 0900 7066 4000 0001

     Polski Bank Spółdzielczy


     W tytule wpłaty prosimy wpisać:
     „Składka na Radę Rodziców, imię dziecka, numer i litera klasy/nazwa grupy"

      

     Sugerowane składki roczne:

     100,00 zł/rok – za jedno dziecko

     150,00 zł/rok – dwoje dzieci (i więcej)

      

     Możliwe jest dokonanie wpłaty w dwóch ratach (za semestr), jednak ze względu na łatwiejsze zarządzanie finansami RR, prosimy o wpłaty nie później niż do 31.03.2023r.