•  

     Indywidualne konsultacje dla uczniów

     1. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES, kontakt: crdz@wcies.edu.pl

     2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20, kontakt: ppp20@edu.um.warszawa.pl

     3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym:

     Poniedziałek godz. 13:45-14:30 

     Czwartek godz. 16:15-17:00 

     Zgłosić się można poprzez MS Teams lub portal Librus 

     Anna Kaczor 


     Szanowni Państwo, w załączeniu prezentacja dla rodziców uczniów  szkół podstawowych pt. " Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej".

     ZOBACZ >>>>>> Rodzic_jako_doradca_swojego_dziecka..pdf

     PRZECZYTAJ >>>>> https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/22004-prezentacja-dla-rodzicow-uczniow-klas-viii


     Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego

     Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES  prowadzi działania promujące korzystanie przez uczniów klas VIII szkół podstawowych ze wsparcia doradców zawodowych. Jest to szczególnie ważne w chwili podejmowania decyzji edukacyjnych(wybór szkoły ponadpodstawowej).

     W ramach Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego zapraszamy uczniów i rodziców do korzystania z indywidualnych zdalnych konsultacji w tym zakresie.
     Zapisy prowadzone są z wykorzystaniem strony: https://liblink.pl/DY9YkhlSqd (19-20 marca oraz 9-10 kwietnia).

     Jednocześnie w dniach 26 oraz 27 marca 2021 r.- podczas  Prezentacji Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, która w tym roku odbędzie się pod hasłem Wybierz szkołę dla siebie, uczniowie i rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości korzystania z pomocy doradców zawodowych m. st. Warszawa i umawiać się z nimi na późniejsze spotkania.

     Informacje na temat podejmowanych w zakresie doradztwa zawodowego działań znajdują  się na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES  www.crdz.wcies.edu.pl  oraz platformie edukacyjnej projektu Sięgnij po więcej!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa https://spw.edu.pl