•  

     ROK SZKOLNY 2022/2023

     Klasa

     Wychowawca

     Numer sali

     4a Joanna Brochocka-Pełka 222
     4b Anna Pistolin 221
     4c Justyna Ciecióra  250
     4d Inga Tomasiak 245
     4e Janina Jezierska 216
     5a Joanna Błajszczak 222
     5b Sylwia Burakowska 221
     5c Katarzyna Jędrzejczyk 218
     5d Róża Chylak 147
     5e Iga Polczyńska 216
     6a Małgorzata Kamińska 242
     6b Mateusz Szostkowski 261
     6c Monika Spychalska 246
     6d Karolina Bojarska 213
     6e Aneta Rzeszutek 205
     7a Małgorzata Wrona 252
     7b Daniel Piecyk  261
     7c Monika Zapadka 149
     7d Joanna Parol 237
     7e Anna Sakowska 147
     8a Hanna Duszak 128
     8b Iwona Pabich 236
     8c Agnieszka Banaszewska - Helich 248
     8d Wioletta Sattarov 145
     8e Katarzyna Ślusarczyk 229
     8f Agata Rudzka 252
     8g Agata Kurkus-Soja 141
     8h Kamil Krygier 128
     8k Agnieszka Olszacka 240
     8m Marlena Grzegorzewska 136
     8o Paulina Kurowska 136
     8p Katarzyna Kosińska 139

      

     Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII w r. szk. 2022/2023

     • Język angielski

     Aneta Rzeszutek – 6e, 8o

     Anna Micał – 5a gr 2, 5b gr 2, 6b gr 1, 6c gr 1, 6d, 8c gr 1, 8d, 8e

     Marlena Grzegorzewska – 6a, 7a gr 1, 7e, 8a gr 2, 8b gr 2, 8c gr 2, 8f gr 2, 8m

     Paulina Glanda-Machnicka  – 4a, 4b, 5a gr 1, 5b gr 1, 5d gr 1, 5e gr 1

     Agata Maciuk  - 4c, 4d, 4e, OP 4-6

     Dorota Cięciara – 7c, 7d, 8a gr. 1, 8b gr. 1, 8g, 8h, 8k gr. 2

     Katarzyna Jędrzejczyk – 5c gr 1, 6b gr 2, 6c gr 2, 7a gr 2, 7b,  8f gr 1, 8k gr 1, 8p

     Hanna Sztranc – 5c gr 2, 5d gr 2, 5e gr 2

      

     • Język hiszpański

     Aneta Rzeszutek – 7a, 7b, 7d, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g, 8o

     Natalia Domagała – 7c, 7e, 8a, 8d, 8h, 8k, 8m, 8p

      

     • Język niemiecki

     Marta Matuszewska – 7a, 7bc, 7cd, 8a, 8b, 8c, 8de, 8f, 8gh, 8k, 8mop

      

     • Język polski

     Hanna Duszak – 8a, 8e, 8f, 8h

     Joanna Brochocka-Pełka  –  8m, 4a, 4b, 4e

     Agata Kurkus-Soja – 7e, 8g, 8o, 8p

     Joanna Parol – 5a, 7b, 7c, 7d, OP 4-6

     Małgorzata Kamińska – 8c, 5b, 6a, 6b

     Karolina Bojarska – 5d, 6c, 6d, 6e

     Agnieszka Olszacka – 7a, 8b, 8d, 8k

     Ewelina Śliwowska – 4c, 4d, 5c, 5e

      

     • Matematyka

     Agnieszka Banaszewska-Helich – 8c, 8k, 6a, 6e, 7e

     Katarzyna Ślusarczyk – 8a, 8d, 8e, 8g, 8h

     Agata Rudzka – 8f, 8p, 5b

     Anna Pistolin – 4a, 4b

     Agnieszka Wołenkiewicz-Rekucka – 4c, 4d, 4e, 5a, 5e

     Monika Zapadka – 7c, 7d, OP 4-6

     Monika Spychalska – 6c, 6d, 8b, 8m, 8o, 8b

     Mateusz Szostkowski – 5c, 5d, 6b, 7a, 7b

      

     • Historia

     Inga Tomasiak – 8b, 8c, 4a, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e

     Wioletta Sattarov – 8a, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8k, 8m, 8o, 8p

     Janina Jezierska – 4c, 4b, 4e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, OP 4-6

      

     • Wos

     Inga Tomasiak – 8a, 8b, 8c, 8d, 8f

     Agata Kluczyńska – 8e, 8g, 8h, 8k, 8o, 8p

     Janina Jesierska – 8m

     • Przyroda/Biologia

     Justyna Ciecióra – 4c, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8k, 8m, 8o, 8p, OP 4-6

     Róża Chylak – 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e

     Małgorzata Wrona –7a

     Monika Gutowska-Dyczewska – 4a, 4b, 4d, 4e

      

     • Geografia

     Róża Chylak – 5a, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7b, 7c

     Anna Sakowska – 7a, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8k, 8m, 8o, 8p

     Przemysław Jeruszka – 5b

      

     • Fizyka

     Monika Zapadka – 7c, 7d, 8d, 8h

     Paweł Łęcki – 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8k, 8m, 8o, 8p

     Natalia Piętka – 7a, 7b, 7e

      

     • Chemia

     Agata Rudzka – 8f, 7b, 7c, 7d, 7e

     Małgorzata Wrona – 7a, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8g, 8h, 8k, 8m, 8o, 8p

      

     • Plastyka

     Katarzyna Mackiewicz-Belska – 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

     Katarzyna Kosińska –  OP 4-6

      

     • Muzyka

     Kamilla Krukowska – 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5ª, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, OP 4-6

      

     • Technika

     Katarzyna Kosińska – wszystkie klasy IV-VI i OP 4-6

      

     • Informatyka

     Michał Piguła –6a gr 2, 6b gr 2, 6c gr 2, 6d gr 2, 6e gr 2, 7a, 7b gr 1, 7c gr 1, 7d gr 1, 7e gr 1, 8c gr 2, 8d gr 2, 8e gr 2, 8f gr 2, 8g gr1, 8h gr 1, 8k, 8m gr 1, 8o gr 1, 8p gr 1, OP 4-6

     Anna Pistolin –  4a gr 1, 4b, 4c gr 1, 4d gr 1, 4e gr 1, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e

     Iwona Pabich – 6a gr 1, 6b gr 1, 6c gr 1, 6d gr 1, 6e gr 1, 7b gr 2, 7c gr 2, 7d gr 2, 7e gr 2, 8a, 8b, 8c gr1, 8d gr1, 8e gr 1, 8f gr 1, 8h gr 2, 8g gr 2, 8m gr 2, 8o gr2, 8p gr 2

     Agnieszka Wołenkiewicz-Rekucka – 4a gr 2, 4c gr 2, 4d gr 2, 4e gr 2

      

     • Wychowanie fizyczne

     Joanna Lach – 5a dz, 5b dz, 5d dz, 6d chł, 6e

     Iga Polczyńska – 4ab dz, 4cd dz, 5e dz, 6cd dz

     Piotr Gajda –  4ab chł, 4cd chł, 4e, 6a chł, 6c chł

     Daniel Piecyk – 7a chł, 7b/7c dz, 7d/7e dz., 8a chł., 8b chł.,

     Kamil Krygier – 7bc chł, 8c chł., 8d/h chł., 8f chł., 8o/8p chł.

     Paulina Kurowska – 6ab dz, 7a dz ,8d/8h dz., 8e/8g dz., 8o/8p dz.

     Anna Mróz – 5c, 8a dz., 8b/8c dz., 8f/8m dz.

     Grzegorz Przewoźniak – 6b, 7d/e chł., 7e/g chł., 8k chł., 8m chł.

     Sebastian Ropiak – 5a chł, 5b chł, 5c chł, 5d chł, 5e chł, OP 4-6

      

     • Religia

     Ks. Emil Kurek -  6ª, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8h, 8f

     Ks. Wojciech Szymański – 4c

     Agnieszka Jaworska – 4e

     Ks. Krystian Rosada – 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8g, 8k, 8m, 8o. 8p

     Ks. Piotr Dąbrowski – 4a, 4b, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e

      

     • EDB

     Agnieszka Banaszewska-Hellich – 8c, 8k, 8o

     Katarzyna Kosińska – 8a, 8b, 8d, 8e, 8f, 8g, 8f, 8h, 8m, 8p