•        

     DYREKTOR SZKOŁY

      mgr Beata Ciesielska-Pocialik

            pokój nr 33

            tel: 22 487 12 12 wewn. 250

             Dyżur dla rodziców:  Czwartek 16:00 - 17:00

                

     WICEDYREKTOR SZKOŁY

     klasy I-III oraz oddziały przedszkolne

      mgr Iwona Tęcza

          pokój nr 29

          tel. 22 487 12 12 wewn. 204

           Dyżur dla rodziców:  Środa 16:00 - 17:00

      

     WICEDYREKTOR SZKOŁY 

     klasy IV-VIII, w tym sprawy edukacyjne dotyczące klas IV-VI

     mgr Jolanta Stańczak

            pokój nr 31

            tel: 22 487 12 12 wewn. 201

             Dyżur dla rodziców:  Środa 16:00 - 17:00

      

     WICEDYREKTOR SZKOŁY 

     klasy IV-VIII, w tym sprawy edukacyjne dotyczące klas IV-VI

     mgr Hanna Lankiewicz

           pokój nr 247

           tel: 22 487 12 12 wewn. 220

           Dyżur dla rodziców:  Wtorek 16:00 - 17:00

      

     WICEDYREKTOR SZKOŁY

     ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno - pedagogicznej

     klasy I-VIII oraz oddziały przedszkolne

     mgr Magdalena Tybuś

           pokój nr 31

           tel: 22 487 12 12 wewn. 201

           Dyżur dla rodziców:  Wtorek 16:00 - 17:00   

      

     KIEROWNIK ŚWIETLICY

      mgr Jolanta Lisowska

          pokój nr 30

          tel. 22 487 12 12 wewn. 202

          Dyżur: Czwartek 16:00 -17:00