•  

     Szanowni Państwo!

     Jak Państwo wiedzą, w naszej szkole została powołana Rada Świetlicowa Rodziców. Działa ona na podstawie regulaminu, który określa zakres jej  kompetencji.

     Rada Rodziców powołała na rok szkolny 2021/2022 Radę Świetlicy w składzie następującym:

     - Monika Bauer

     - Agnieszka Dzika – Nieczypor

     - Magdalena Kapica

     Wszelkie pytania, propozycje, problemy prosimy zgłaszać do pani kierownik świetlicy w formie pisemnej lub ustnej. Będą one natychmiast przekazywane Świetlicowej Radzie Rodziców.

     Zapraszamy do aktywnej i owocnej współpracy.

      

     REGULAMIN RADY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 357

      

     1. Rada Świetlicy jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą osoby powołane z grona Rodziców Uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     2. Członków Rady Świetlicy powołuje się na początku roku szkolnego. Rada Świetlicy pełni swą funkcję społecznie przez czas trwania roku szkolnego. W przypadku konieczności zmiany jej członka/członków, nowego członka powołuje się na najbliższym zebraniu Rodziców Uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. W zebraniu uczestniczyć może Kierownik Świetlicy Szkolnej.

     3. Rola Rady Świetlicy:

     * przyjmowanie i akceptowanie listy potrzeb i wydatków świetlicowych na dany rok szkolny przedstawionej przez Kierownika Świetlicy Szkolnej;

     * ustalanie spotkań Rady Świetlicy z Kierownikiem Świetlicy Szkolnej;

     * nadzorowanie pobieranych, dobrowolnych opłat za uczestnictwo Uczniów
     w świetlicy;

     * kontrolowanie wydatków zgodnych z potrzebami świetlicowymi;

     * utrzymywanie stałego kontaktu z Kierownikiem Świetlicy Szkolnej w zakresie polityki finansowej;

     * protokołowanie najważniejszych ustaleń i decyzji podczas spotkań Rady Świetlicy;

     * gromadzenie dokumentacji w postaci paragonów, faktur i rozliczeń;

     * zapewnienie Uczniom (wyróżnionym za wzorową postawę i aktywność twórczą w świetlicy) dyplomów i nagród na zakończenie każdego roku szkolnego;

     * podsumowywanie rocznych wpłat i wydatków na rzecz świetlicy;

     * przedstawienie Sprawozdania rozliczeniowego finansów świetlicy za dany rok szkolny do wiadomości społeczności szkolnej na stronie Internetowej SP nr 357 oraz w gablocie Rady Rodziców SP nr 357, najpóźniej do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

     ***************************************************************************************************************************************

     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW ŚWIETLICY 

     Sprawozdanie_Rady_Swietlicy__2018_2019.pdf

     Sprawozdanie_Rady_Swietlicy_2017_2018.pdf

     Sprawozdanie_Rady_Swietlicy_z_dzialalnosci_w_roku_2016_2017.pdf

     Sprawozdanie_z_Rady_Rodzicow_Swietlicy_za_rok_2015_2016.pdf