• II Warszawski Konkurs pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”

   • 03.01.2022 16:33
   • Zapraszamy do udziału w II Warszawskim Konkursie pt: "Bezpieczna przygoda z Internetem" organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.
    1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
    • Szkoła podstawowa - klasy I- III
    • Szkoła podstawowa – klasy IV- VI
    • Szkoła podstawowa – klasy VII- VIII
    2. Zgłoszenia udziału kierowane są przez szkołę.
    3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu w danej kategorii od 1 do 6 prac.
    4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

    Kategoria wiekowa I-III
    Uczniowie klas I - III przygotowują pracę konkursową przedstawiającą plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.
    PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:
    Technika prac: grafika komputerowa
    Format: autorska praca wykonana w dowolnym programie graficznym powinna być zapisana w formacie: jpg lub png.
    Wymiary kartki: 1280 x 800 pikseli (proporcja 16:10)
    Hasło: propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu.
    a) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
    b) Plik powinien być zapisany wg wzoru: szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_1B_Jan_Nowak
    c) Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje.
    d) Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

    Kategoria wiekowa IV-VI
    Konkurs polega na przygotowaniu pracy w środowisku Scratch.
    a) Temat: Animacja lub gra, jako pomoc dydaktyczna pt. „Bezpieczna przygoda w Internecie”.

    b) Pliki należy zapisać według wzoru szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_4B_Jan_Nowak
    c) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.
    d) Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).
    e) Na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

    Kategoria wiekowa VII-VIII
    Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja multimedialna w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.
    1. Wymogi techniczne:
    a) Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów.
    b) Praca konkursowa musi być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją wcześniej opublikowanych materiałów. Powinna być samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem.
    c) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach
    źródłowych.
    d) Czas trwania materiału – nie dłuższy niż 8 minut.
    e) Pliki należy zapisać według wzoru: szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_7B_Jan_Nowak

    Więcej informacji w regulaminie.
    regulamin >>
    zgoda na udział w konkursie >>

    Pracę należy przesłać do: 28.02.2022 r.
    Pracę uczniów klas 1 - 3 przesyłają wychowawcy na adres: apistolin@sp357.edu.pl
    Uczniowie klas 4 - 8 przesyłają pracę do swojego nauczyciela informatyki.

    Zachęcamy do udziału w konkursie
    nauczyciele informatyki
   • Wróć do listy artykułów