• Projekty/Akcje/Konkursy

    •  

      

     Szanowni Państwo, 

     Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji "Szlachetna paczka" 2019 . Swoją hojnością i tak dużą liczbą darów sprawili Państwo, że rodziny są szczęśliwe. 

     Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji >>>>> zobacz
      

     Koordynatorzy akcji:

     mgr Dorota Guba
     mgr Beata Fus-Grzymkowska

      

     **************************************************************************************************************************************************

     AKCJA i KONKURS "SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW"

     organizowana przez sieć sklepów Biedronka

     Celem akcji było inspirowanie dzieci do codziennego czytania i wzbudzenie w nich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zajęcia były przeprowadzane w klasach I-III. Podczas zajęc dzieci głośno czytały i stworzyły Magiczne Drzewo Słodziaków – zinterpretowane dowolnie przez nieograniczoną wyobraźnię dzieci.

      

     Drzewo wykonano z elementów nadających się do recyklingu.

      

     RELACJA Z ZAJĘĆ >>>>> ZOBACZ
      

      mgr Dorota Guba

     mgr Beata Fus-Grzymkowska

     **************************************************************************************************************************************************

     KONKURS „Klub Tropicieli Faktów”

      

      

     Organizatorem konkursu „Klub Tropicieli Faktów” jest wydawnictwo Mamania, imprint Grupy Wydawniczej Relacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

      Przedmiotem Konkursu jest stworzenie ciekawych zajęć bibliotecznych
     z wykorzystaniem książek dla dzieci z serii "Magiczny Domek na Drzewie",
     Akademia Tropicieli Faktów oraz przesłanie z nich relacji.

     Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie. 
      

     mgr Dorota Guba
     mgr Beata Fus-Grzymkowska

      

     **************************************************************************************************************************************************

     AKCJA I KONKURS "MAM PRAWO"

     Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji 

     o Prawach Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłosiła akcję i zarazem  konkurs na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ EDUKACYJNĄ ADRESOWANĄ DO DZIECI i związaną z poszanowaniem prawa dzieci do życia bez przemocy.

      NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO AKCJI.

     Celem akcji było zorganizowanie przedsięwzięć/wydarzeń edukacyjnych dla dzieci związanych  tematycznie z przestrzeganiem w placówce praw dziecka, a w szczególności z poszanowaniem prawa do życia bez przemocy.

     W akcji wzięli udział nauczyciele, specjaliści, wolontariat, biblioteka szkolna, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły.

      

     AKCJA "MAM PRAWO" ZAKOŃCZONA SUKCESEM - WYGRANA

     Z wielką przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wyłoniła trzy najlepsze inicjatywy edukacyjne związane z realizacją prawa dzieci do życia bez przemocy „Mam prawo". Wśród nich znalazła się nasza szkoła, która wygrała za inicjatywę pn. „Mam PRAWO, PRAWO masz i TY – PRAWO mamy MY!”  . Głównymi koordynatorami akcji w szkole była pani Dorota Guba i pani Beata Fus-Grzymkowska. Do akcji włączyli się również wolontariusze pod opieką pani Moniki Wilczyńskiej oraz chętni nauczyciele.

     W ocenie zgłoszonych do konkursu inicjatyw wzięto pod uwagę przede wszystkim: wartość merytoryczną, zgodność z tematyką przewodnią i pomysłowość, ale także skład zespołu organizatorów/realizatorów, zasięg działań edukacyjnych oraz inne, indywidualnie docenione przez członków kapituły, wartości.

     WYGRANĄ SĄ pokazowe zajęcia profilaktyczne na wybrany temat z dziećmi prowadzone przez profesjonalistów z zewnątrz.

      

      

      

     PODSUMOWANIE AKCJI  >>> RELACJA > ZOBACZ 

      

     Akcja, a zarazem projekt został przeprowadzony pod hasłem:

     „Mam PRAWO, PRAWO masz i TY – PRAWO mamy MY”!

      

     W szkole podstawowej nr 357 nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili zajęcia z uczniami w ramach akcji „ Mam prawo”. 

     Uczniowie klas pierwszych  wzięli udział w zajęciach, których tematem było „Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach które cię niepokoją”. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak: zła i dobra tajemnica, a także zaufany dorosły. Celem przeprowadzonej lekcji było wyposażenie dzieci w wiedzę kiedy należy zdradzić tajemnicę, aby zapobiec czyjejś krzywdzie. Prowadzący czytali tekst przedstawiający różne historie, następnie dzieci musiały wskazać czy jest to dobry czy zły sekret. Uczniowie podczas burzy mózgów zastanawiali się, jak należy postąpić w danej sytuacji. Zajęcia poruszyły ważny temat, kim jest „zaufany dorosły” a także jak rozpoznać osobę, której można się zwierzyć. Dzieci wskazywały komu mogą zaufać w najbliższym otoczeniu, a komu w szkole. Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się rzecznik praw ucznia oraz rzecznik praw dziecka. Temat okazał się bardzo ciekawy dla dzieci. Chętnie brały udział w zajęciach i wykazały się dużą wiedzą. Bardzo ważne są rozmowy z uczniami na temat sekretów. Powyższe działania pomagają uchronić dzieci przed wykorzystywaniem czy zastraszaniem ze strony innych. Dzieci muszą wiedzieć, że są osoby w ich otoczeniu które pomogą im w razie problemów. Warto wskazać uczniom, że nie są sami i zawsze mogą prosić  o pomoc.

     Kolejnymi zajęciami, które odbyły się w szkolnej bibliotece była lekcja poruszająca zagadnienia dotyczące praw dziecka. Do wspólnej rozmowy zaproszona zostały uczniowie z klas drugich i trzecich, którzy wykazali się dużą znajomością tematu.

     Podczas lekcji poruszone zostały takie zagadnienia jak: tolerancja, życie bez przemocy i agresji, stereotypy  i uprzedzenia. Uczniowie układali definicje, pozwalające wyjaśnić te trudne kwestie. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostały rymowane hasła, stworzone przez uczniów. Pomogły one zapamiętać jakie prawa mają dzieci. Przybliżona została postać Janusza Korczaka, a także dzieci wysłuchały wiersza pt. „ Prawa dziecka”. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć użyte zostało „ Szkolne koło fortuny”, na którym umieszczone zostały hasła: godność, tolerancja, bezpieczeństwo, uprzedzenie, wolność, wyznanie, edukacja, prywatność itd. Wybrane dzieci mogły zakręcić kołem, po wylosowaniu hasła należało krótko wyjaśnić to pojęcie. To zadanie pozwoliło utrwalić zdobyty podczas pogadanki materiał. Bardzo ważne jest, aby dzieci miały świadomość tego, że każde z nich ma prawa, nie zależnie od kolory skóry czy pochodzenia. Od nas dorosłych zależy czy nauczymy dzieci być tolerancyjnymi aby potrafili szanować siebie i innych. Takie zajęcia pokazują, jak ważna jest rola szkoły          w przekazywaniu istotnych wartości.

     W ramach akcji " Mam prawo" prowadzonej w naszej szkole nauczyciele bibliotekarze przygotowali dodatkowe zadania dla uczniów. Jednym z nich była wykreślanka, w której należało znaleźć ukryte słowa: konstytucja, prawa dziecka, wolność, rodzina, życie, prywatność, tożsamość, rozwój, rzecznik, konwencja, równość, człowiek, szacunek, ochrona, edukacja, dziecko. Kolejnym niespodzianką była krzyżówka, której rozwiązaniem było " prawa dziecka". Uczniowie chętnie przychodzili do biblioteki i wypełniali przygotowane dla nich zagadki.

     W ramach akcji zostały również przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach starszych prowadzonych przez pedagogów i psychologów.

     W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu SP nr 357 pod opieką pani Moniki Wilczyńskiej przygotowali i zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom  inscenizację słowno - muzyczną pt: ,, Mamy swoje prawa!" . W kilku słowach przypomnieli historię powstania i przyjęcia  Konwencji Praw Dziecka w Polsce, zwrócili uwagę dzieci na znajomość przysługujących im praw, ale także obowiązków wynikających z roli ucznia, dziecka rodziców, Polaka i człowieka.  Wolontariusze przypomnieli również wszystkim zgromadzonym postać Janusza Korczaka- prekursora walki o prawa dziecka. Uroczystość okraszona była dużą dawką pięknych, dobranych tematycznie piosenek, które porwały młodą publiczność do wspólnego śpiewania.

      

     Biblioteka Szkolna
     Wolontariat
     Specjaliści
     N
     auczyciele

     **************************************************************************************************************************************************

     AKCJA BIBLIOTECZNA „PorozmawiajMY. Proszę!"

                                                   

     Nasza Biblioteka Szkolna jako jedyna z Warszawy i jedna z 36-sciu bibliotek szkolnych zakwalifikowała się do ogólnopolskiej akcji „PorozmawiajMY. Proszę!

      

     P  O D S U M O W A  N I E :

     Akcję dla bibliotek „PorozmawiajMY. Proszę!” współorganizują Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Kocham Polskę.

      

     RELACJA Z PRZEPROWADZONEJ AKCJI 

                                                   

      

                                                   Galeria z opisem wydarzeń >>>>> ZOBACZ

      

      Cele Akcji to:

     1. zaproszenie do rozmów na tematy aktualne, ważne i ciekawe,

     2. promowanie kultury wypowiedzi i otwartości na dialog pomimo możliwych różnic,

     3. szerzenie wiedzy dot. rozpoznawania i reagowania na dyskryminację i mowę nienawiści,

     4. szerzenie wiedzy dot. dezinformacji w mediach i walki z nią,

     5. szerzenie wiedzy dot. wyborów ogólnopolskich i wyborów do samorządów uczniowskich,

     6. wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach publicznych i bibliotekach szkolnych,

     7. przeprowadzenie przez Biblioteki międzypokoleniowych spotkań lub spotkań dla młodzieży z wykorzystaniem książki „Nieoczywista układanka polska” 

     Współorganizatorami Akcji są:


     1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie

     2. Fundacja Kocham Polskę z siedzibą w Warszawie

      

     Akcja polega na:

     1. - przeprowadzeniu przynajmniej jednego spotkania międzypokoleniowego (lub spotkania dla młodzieży) z wykorzystaniem książki "Nieoczywista Układanka Polska" 
     2. - przygotowanie i umieszczenie w Internecie (np. na stronie WWW biblioteki lub na jej profilu na portalu społecznościowym Facebook) relacji ze spotkania (w formie opisu ze zdjęciami, filmu lub innych mediów),--- przesłanie za pośrednictwem formularza linku do relacji - formularz zostanie uruchomiony w październiku, a link do niego zostanie wysłany do wszystkich bibliotek biorących udział w konkursie.
     3. Do 2 grudnia 2019 roku organizatorzy konkursu wyłonią pięć najciekawszych relacji, za które biblioteki zostaną nagrodzone zestawami książek. Ocenie podlegać będzie zarówno sposób realizacji spotkania, jak i sama relacja – jej oryginalność, atrakcyjność, kreatywność twórców, w tym np. multimedialna forma.

      

     Regulamin akcji od Organizatora >>>>> PorozmawiajMY_regulamin.pdf

      

     Biblioteka Szkolna