• Archiwum, Rok szkolny 2020/2021

    • Informacja dla rodziców dot. konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu Wolskim

     Szanowni Państwo,

     informujemy, że wznowiono  konsultacje do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim.

     Przyjmuje się pacjentów VI - VIII klasa Szkoły Podstawowej.

     .Aktualnie jest krótki czas oczekiwania na przyjęcie.Zakres problemów, którymi zajmuje się  oddział to:

     * trudności i kryzysy rozwojowe,

     * zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk szkolny, lęk separacyjny,

     * zaburzenia osobowości,

     * zaburzenia więzi,

     * utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym po przebytym epizodzie psychotycznym,

     * trudności szkolne,

     * trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,

     * niska samoocena, nieśmiałość, wycofywanie się z interakcji społecznych,

     * przygnębienie, depresja i zaburzenia nastroju,

     * mobbing w grupie rówieśniczej,

     * zaburzenia odżywiania się w stabilnym stanie somatycznym,

     * trudności wychowawcze,

     * nieradzenie sobie za złością

     * problemy w koncentracji,

     * zespół nadruchliwości z deficytem uwagi,

     * konflikty z rodzicami i rodzeństwem,

     * przeżycia traumatyczne,

     * odmowa chodzenia do szkoły,

     * nerwica natręctw,

     * zaburzenia ze spektrum autyzmu,

     * i inne problemy okresu rozwojowego.

     Zgłoszenia do oddziału przyjmowane są telefoniczne nr (22) 389 49 95; 516 060 173 oraz pocztą e-mail ASienkiewicz@wolski.med.pl

     Konieczne jest skierowanie na oddział dzienny dla młodzieży wystawione przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra, pediatra, lekarz rodzinny.

     Kwalifikacja pacjenta na odział polega na rozmowie ze specjalistą psychoterapeutą lub lekarzem.

     Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w zajęciach terapeutycznych i szkolnych przez pacjenta oraz uczestniczenie w proponowanych formach terapii przez rodziców.

     Decyzja o zakwalifikowaniu na oddział podejmowana jest przez zespół terapeutyczny i przekazywana telefonicznie lub mailowo.


      

      


      

     Projekt "Reaguj na niebiesko!"

      

     Szanowni Państwo, 

      

     Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozpoczęło realizację projektu "Reaguj na Niebiesko!" kierowanego do świadków przemocy. W związku z tym informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji, w ramach których świadkowie przemocy będą mogli pozyskać informację o możliwościach działania w danej sytuacji, jak również otrzymać wsparcie psychologiczne dla siebie. 

      

     Zapisu na konsultację można dokonać dzwoniąc do biura Stowarzyszenia - tel. 22 499 37 33 - w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

      

     Program Reaguj na Niebiesko! jest finansowany z funduszy EOG, Program Aktywni Obywatele-fundusz krajowy.

     Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
     ul. Jaktorowska 4
     01-202 Warszawa
     www.niebieskalinia.org

      

     zespół pedagogów i psychologów szkolnych