• Relacje z zajęć

    • DEBATA "REAGUJĘ, NIE KABLUJĘ"

     Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty >>>>> REAGUJE__NIE_KABLUJE.pdf

     ____________________________________________________________________________________________

     WARSZTAT PROFILAKTYCZNY „NIE-JEDEN LĄD”
     PRZEPROWADZONY PRZEZ CENTRUM INNOWACYJNEJ PROFILAKTYKI EPSILON

      

     Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone były we wszystkich klasach drugich w terminie od 23 listopada do 2 grudnia 2020r. z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Trenerzy spotkali się z klasami dwukrotnie, najpierw na 3 godz. lekcyjne, a następnie na 2 godz. lekcyjne. Programem objęci byli także wychowawcy klas (spotkanie informacyjne oraz szkoleniowe).

      

     WARSZTAT NIE-JEDEN LĄD”

     Zarys narracji: Historia archipelagu wysp, które niegdyś były jedną wyspą. Uczniowie wcielą się  w  rolę  mieszkańców  wyspy  i  jako  mieszkańcy  zmęczeni  sytuacją  odosobnienia, postanawiają podjąć działania, które będą miały na celu przybliżenie ich do siebie.

     Cele programu i obszar pracy: Podtrzymywanie relacji podczas trwania fizycznej izolacji, trening rozpoznawania
     i rozumienie emocji występujących w sytuacji odosobnienia.

     Spodziewane efekty: Wzmacnianie bliskości między uczniami, budowanie bliskości między grupą a wychowawcą, doświadczenie wspólnej pracy i sukcesu bez względu na podziały  w grupie.

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

     Relacja z zajęć wychoawczo - profilaktycznych z programu "Magiczne Kryształy" dla uczniów klas III

     Galeria >>>>> zobacz

      


     WARSZTATY DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

     WARSZTATY_dajemy_dzieciom_sile.pdf


     Warsztaty profilaktyczne: „Odnaleźć siebie – środowisko a ja” - zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt „Farma Jednorożec”

     Program profilaktyczny „Odnaleźć siebie – środowisko a ja” dotyczył zapobiegania zachowań agresywnych, zachowań ryzykownych oraz rozwijania umiejętności społecznych.

     We wszystkich zajęciach dzieci brały aktywny udział doświadczając emocji i różnych umiejętności społecznych. Na warsztatach omówiony został zakres tematyczny związany z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie i relacjami, a także profilaktyka różnych zachowań ryzykownych.

     Program warsztatów:

     1. „Ja” jako ofiara – uczucie porażki - warsztat poruszające problemy osób będących wykorzystywanych, ośmieszanych, trudno odnajdujących się w środowisku, jak również nie umiejących być asertywnymi wobec innych.

     2. „Ja” w roli agresora – uczucie dominacji - warsztaty pokazujące zachowania osób agresywnych słownie, jak i czynnie, co czują takie osoby, co pobudza ich do takiego działania i jak można wykorzystać ich siłę w pozytywny sposób, poruszany temat środków uzależniających.

     3. Ja” w relacjach społecznych – jestem częścią świata - warsztaty o tematyce umiejętnego radzenia sobie wśród rówieśników, osób dorosłych, jak również w różnych sytuacjach społecznych.

     Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone w dziewięciu klasach w terminie od 09.10.2019r do 27.11.2019r. Każda klasa zrealizowała 1 spotkanie, które trwało 4 godziny lekcyjne. Na zajęciach poruszana była tematyka umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, jak również poprawnych relacji społecznych. Spotkania z uczniami odbywały się w całych grupach klasowych.


     PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KLAS IV WIDZISZ REAGUJ

     PROGRAM_PROFILAKTYCZNY_DLA_KLAS_IV_Widzisz__Reaguj.pdf

      


     Warsztaty profilaktyczne „Urodziny Maćka-czyli krótka historia na temat tolerancji” przeprowadzone przez Wydział Profilaktyki KRP IV

      

     Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone były we wszystkich klasach trzecich w terminie 5 grudnia 2019r. Zajęcia z Panią Policjantką Joanną trwały jedną godzinę lekcyjną.

     Program „Urodziny Maćka-czyli krótka historia na temat tolerancji” został opracowany dla klas trzecich szkół podstawowych. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na fakt, że każdy człowiek jest inny i każdy ma prawo do równego traktowania. Uczniowie zapoznali się z pojęciem tolerancji oraz lepszego rozumienia innych. Uczniowie uczyli się dostrzegać różnice i podobieństwa między ludźmi. Na zakończenie zostały przypomniane prawa człowieka.

      


      

     Warsztaty profilaktyczne „Uczymy się żyć bez przemocy” przeprowadzone przez Straż Miejską

      

     Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone były we wszystkich klasach drugich w terminie od 11 do 13 grudnia 2019r. Zajęcia z Panią Katarzyną ze Straży Miejskiej trwały dwie godziny lekcyjne.

     Program „Uczymy się żyć bez przemocy” został opracowany dla klas drugich szkół podstawowych. Celem głównym było zapoznanie uczniów z emocjami oraz sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ponadto uczniowie uczyli się rozróżniać i nazywać stany emocjonalne, które pojawiają się w różnych sytuacjach życia codziennego. Uczniowie poznali wiele sposobów rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy.

     W trakcie warsztatów uczniowie rozwijali umiejętność współpracy oraz współdecydowania. Rozmawiali na temat emocji/uczuć, ze szczególnym uwzględnieniem uczucia złości. Po wysłuchanej bajce o królu Smoku wspólnie stworzyli poradnik na złość, który pozostał w klasie i wszyscy zgodnie zadeklarowali jego przestrzeganie. Na zakończenie uczniowie trenowali pozytywne komunikaty.

      

               

      

      


     Warsztaty „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole” przeprowadzone przez Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon

      

     Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone były we wszystkich klasach piątych w terminie od 19 listopada do 5 grudnia 2019r. Trenerzy spotkali się z klasami dwukrotnie, najpierw na 3 godz. Lekcyjne, a następnie na 2 godz. Lekcyjne. Programem objęci byli także wychowawcy klas (spotkanie informacyjne oraz szkoleniowe).

     Zrealizowane warsztaty:

     1. „Miasteczko” - warsztat oparty o historię chłopca, Edgara, którego odrzuciła społeczność miasteczka, ponieważ  został uznany za  „innego”. Zadaniem uczniów będzie odkryć historię Edgara i przywrócić dobre relacje
      w miasteczku.
     2. „Pamiętnik Maćka” -  warsztat oparty o historię chłopca doświadczającego przemocy ze strony innych uczniów w szkole. Zadaniem grupy będzie poznać jego przeżycia na podstawie kart pamiętnika i znaleźć rozwiązanie jego sytuacji.

               

      


      

     Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzone przez Straż Miejską

      

     Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone były we wszystkich klasach pierwszych w terminie od 21 do 22 listopada 2019r. Zajęcia z Panią Katarzyną ze Straży Miejskiej trwały jedną godzinę lekcyjną.

     Program „Bezpieczna droga do szkoły” został opracowany dla klas pierwszych szkół podstawowych. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania w drodze do szkoły, jak i drodze powrotnej. Celem głównym było pogłębienie u uczniów rozumienia zasad bezpieczeństwa na drogach. Rozwijane było poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły. Ponadto wdrażano uczniów do dyscypliny i słuchania poleceń nauczyciela.

      

      

     Warsztaty profilaktyczne "Odpowiedzialność prawna nieletnich"

     GALERIA >>>>> zobacz