• Czym się zajmuje Terapeuta Integracji Sensorycznej

    •  

     Do zadań terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

     1. Prowadzenie zajęć z terapii integracji sensorycznej dla uczniów posiadających ocenę procesów integracji sensorycznej (zawierającą potrzebę objęcia terapią SI).

     2. Monitorowanie efektów oddziaływań terapeutycznych umożliwiających dobór zadań do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

     3. Prowadzenie konsultacji dla rodziców.

     4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.