• Archiwum, Rok szkolny 2019/2020

    •                                       

      

      

      Akademia Rodzica

     „Nasza Szkoła – Przyjazna, Słoneczna, Bezpieczna”

      

      

     Sprawozdanie_z_warsztatow__Akademia_Rodzica.pdf

      

     RELACJA Z ZAJĘĆ "TYDZIEŃ ZE SPECJALISTĄ"  >>>>>  Zobacz 

     RELACJA Z ZAJĘĆ "TYDZIEŃ Z TERAPEUTĄ SI" >>>>> Zobacz

      

     25 listopada 2019 r.  rodzice mieli okazję spotkać się na apelu przygotowanym przez Szkolne Koło Wolontariatu, aby usłyszeć apel Dziecka skierowany przede wszystkim do rodziców, ale też innych dorosłych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przypadającego 20 listopada. W dniach 25-26 listopada 2019 r. rodzice mogli zapoznać się prezentacją multimedialną uświadamiającą brak relacji rówieśniczych i izolacja w grupie skutkują "siedzącym trybem życia" i jego konsekwencjami. Z kolei w dniach od 27 do 29 listopada rodzice mogli zastanowić się, jak jeszcze lepiej komunikować się z dziećmi, jak sprawiać, żeby dobrze o sobie myślały, i wreszcie jak mówić, żeby chętniej robiły to, o co je prosimy. Dzięki tym działaniom po raz kolejny mogliśmy sobie uświadomić,że wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ...

     Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice, że jesteście z nami i jak zawsze możemy na Was liczyć. Dziękujemy za Waszą chęć współpracy, aktywny udział w działaniach szkoły.

     Zachęcamy do dalszej współpracy i życzymy sukcesów w budowanie otwartej, empatycznej i akceptującej relacji oraz efektywnej komunikacji z dziećmi.   

      

     Zobacz >>>>> Prezentacja_-_Komunikacja_tworzaca_wiezi.ppt

     Zobacz >>>>> Prezentacja_-_Siedzacy_tryb_zycia.ppt

      

     Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w działaniach Akademii Rodzica !

     „Każdy inny, wszyscy równi” –

     to hasło przyświeca nam podczas wszystkich działań podejmowanych w ramach Dnia Osób Niepełnosprawnych, Dnia Tolerancji, Dnia Integracji i Dnia Praw Dziecka.

     Tym razem zachęcamy społeczność Rodziców do zapoznania się z filmami dotykającymi problematyki osób niepełnosprawnych. Działania zainicjowane w programie profilaktyczno – wychowawczym, mają na celu zwrócenie uwagi nie tylko uczniów
     i nauczycieli, ale również Rodziców, na obecność wśród nas osób z niepełnosprawnościami. W społeczeństwie, na co dzień spotykamy się z osobami z różnymi dysfunkcjami, tak samo jest w społeczności szkolnej. Przez wiele lat uczniowie i nauczyciele prowadzą różne działania i uczestniczą w procesie  integracji, tolerancji, współpracy i współodpowiedzialności za prawidłowe relacje społeczne, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla potrzeb
     i odmienności każdego człowieka, w myśl zasady „każdy inny, wszyscy równi”.

     Pragniemy zwrócić uwagę na wychowawczy aspekt filmów w nadziei, że poruszane zasady i savoir vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych, zostaną przez rodziców wzmacniane i utrwalane, również poza murami naszej szkoły.

     Zamieszczone 4 krótkie filmiki instruktażowe pod wskazanymi poniżej linkami, pokazują jak zachować się w stosunku do osoby z niepełnosprawnością: wzrokową, ruchową, słuchową i  intelektualną.

     Zachęcamy do obejrzenia !!!

      

     Zachęcamy do obejrzenia !

     FILM NR 1 >>>>> ZOBACZ

     FILM NR 2 >>>>> ZOBACZ

     FILM NR 3 >>>>> ZOBACZ

     FILM NR 4 >>>>> ZOBACZ

      

      Akademia Rodzica

     „Nasza Szkoła – Przyjazna, Słoneczna, Bezpieczna”

      

     Szanowni Rodzice!

     Od września 2019 r. rozpoczęła działania Akademia Rodzica. W ramach Akademii będą realizowane działania będące częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły oraz realizowanej Kampanii Profilaktycznej. W tym roku szkolnym Akademia będzie wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli i rodziców naszych uczniów. Razem będziemy proponowali działania, których celem jest zbudowanie takiego klimatu w klasie i w szkole, by każdy uczeń czuł się bezpiecznie i radośnie oraz  posiadał umiejętność komunikacji, opartej na wzajemnym szacunku i życzliwości. Spotkania zaproponowaliśmy w dniach zebrań z rodzicami oraz podczas dni otwartych.

      

      

     Terminy spotkań w ramach „Akademii Rodzica”

     w roku szkolnym 2019/2020

      

     L.p.

     Data

     Tematyka

     Rodzice uczniów klasy

     Osoba prowadząca

      

     Zebrania z rodzicami

     10 września 2019 r.

     Budowanie wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym szacunku i życzliwości. Zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą/nauczycielami.  Wspólne  budowanie autorytetu nauczyciela i płaszczyzny porozumienia rodziców ze szkołą. Budowanie przynależności wszystkich grup do społeczności szkolnej na bazie wspólnego systemu wartości i norm oraz wspólnych sposobów egzekwowania ich
     w szkole i w domu.

     V d, V g, V h, V m, V p

     Wicedyrektor ds. wychowawczych
     i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     1.

     Zebrania z rodzicami

     1 października 2019 r.

     Budowanie wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym szacunku i życzliwości. Zachęcanie rodziców  do współpracy ze szkołą/nauczycielami.  Wspólne  budowanie autorytetu nauczyciela i płaszczyzny porozumienia rodziców ze szkołą. Budowanie przynależności wszystkich grup do społeczności szkolnej na bazie wspólnego systemu wartości i norm oraz wspólnych sposobów egzekwowania ich
     w szkole i w domu.

     IV a, IV b,
     IV c, IV d,
     IV e

     Wicedyrektor ds. wychowawczych
     i pomocy psychologiczno pedagogicznej

     2.

     Zebrania z rodzicami

     1 października 2019 r.

     Pogadanka - Integracja a edukacja włączająca.

     V d

     Wicedyrektor ds. wychowawczych
     i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     3.

     Dzień otwarty

     1. października 2019 r.

     Spotkania się ze specjalistami. Zachęcanie rodziców do pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu, zgodnie ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dziecka oraz jego możliwościami psychoedukacyjnymi. Motywowanie rodziców do podejmowania współpracy ze specjalistami. Przekazanie informacji dotyczących stosowanych metod i form pracy
     z dzieckiem oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych. Udzielanie porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

      

     Oddziały przedszkolne

     I-VIII

     Członkowie Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     4.

     Zebrania z rodzicami

     25 listopada 2019 r.

     Zajęcia integrujące: rodzice, uczniowie, wychowawca. Budowanie grupy nastawionej na wspólne rozwiązywanie pojawiających się konfliktów. Wspólne uczenie się radzenia sobie  w sytuacjach, którym towarzyszą emocje: gniew, smutek i lęk. Kształtowanie świadomości istniejącej różnicy zdań,
     a także własnych i czyichś uczuć.

     I – III (wybrane klasy)

     Psycholog/Pedagog

     5.

     Zebrania z rodzicami

     26 listopada 2019 r.

     Zajęcia integrujące: rodzice, uczniowie, wychowawca. Budowanie grupy nastawionej na wspólne rozwiązywanie pojawiających się konfliktów. Wspólne uczenie się radzenia sobie  w sytuacjach, którym towarzyszą emocje: gniew, smutek i lęk. Kształtowanie świadomości istniejącej różnicy zdań,
     a także własnych i czyichś uczuć.

     V d, V g, V h, V p, V m

     Psycholog/Pedagog

     6.

     Dzień otwarty

     27 kwietnia 2020 r.

     Tomatis dla rodziców. Pokazanie treningu metodą odsłuchiwaniu dźwięków podawanych drogą powietrzną.

     Grupa 5 - latki

     Terapeuci metodą A. Tomatisa.

     7.

     Dzień otwarty

     19 grudnia 2019 r.

      

      

     Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z tematyką, przedstawiony będzie na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Rodzica/Akademia Rodzica  - z wyprzedzeniem. Terminy mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od osób organizujących działania.

      

     8.

     Zebrania z rodzicami

     30 marca 2020 r.

     9.

     Zebrania z rodzicami

     31 marca 2020 r.

     10.

     Zebrania z rodzicami

     25 maja 2020 r.

     11.

     Zebrania z rodzicami

     26 maja 2020 r.