• .

    • AKCJA "ZIMA W MIEŚCIE 2021"

     Zgodnie z informacją MEN, już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynają się zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

     Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
     https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

     Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

     Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

     W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

     Jak się zapisać?

     Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

     Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

     Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
     z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
     do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
     w Warszawie.

     Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

     Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

     Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

     Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     Zapraszamy!

      

      

     W tym roku szkolnym Akcja „Zima w mieście 2021” realizowana będzie  w dniach: od 4  do 15 stycznia 2021 r. i skierowana będzie do uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych w następujących szkołach:

     Szkoła

     Termin

     Adres

     Telefon, adres mailowy

     Szkoła Podstawowa nr 82

     4 - 15.01.2021

     ul. Górczewska 201

     tel. 22 664 06 99

     sp82@edu.um.warszawa.pl

     Szkoła Podstawowa nr 364

     4 - 15.01.2021

     ul. Andriollego 1

     tel. 22 638 24 55

     sp364@edu.um.warszawa.pl

      

     Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w Akcji „Zima w mieście 2021”.

      

     Uwaga: dotyczy dzieci z oddziałów przedszkolnych w bemowskich szkołach.
     W okresie ferii zimowych 2021 r. macierzyste szkoły prowadzą zajęcia dla   wszystkich dzieci uczęszczających  do oddziałów przedszkolnych w danej szkole.

      

     Zgodnie z Wytycznymi do realizacji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście 2021” udział uczniów szkół podstawowych klas I - VIII  w zajęciach „Zima w mieście 2020” jest płatny:

      

     - wysokości opłat to: 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł dziennie za żywienie (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne),
     - opłaty są obowiązkowe dla wszystkich uczestników i wnoszone za pełen 5 dniowy turnus (pon. – pt.) lub jego wielokrotność z wyłączeniem zapisu w punkcie 1.

     - z odpłatności za posiłki oraz opiekę zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego  na mocy decyzji dyrektora szkoły oraz decyzji OPS - Bemowo, na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora macierzystej szkoły.

     Uwaga!! OPS - Bemowo nie finansuje obiadów podczas realizacji programu „Zima w mieście 2021”.

      

     Rekrutacja uczestników do Akcji „Zima w mieście 2021”, prowadzona  będzie  elektronicznie. Nadzór nad tą rekrutacją sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy i będzie się ona odbywała  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji. 

      

     Rodzice składają wypełnione Karty kwalifikacyjne uczestnika Akcji „Zima w mieście 2021” z załączonym dowodami wpłat za posiłki oraz opiekę w sekretariacie  szkoły dyżurującej.

      

     Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie załączonego zaświadczenia), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu. Natomiast wnoszą opłaty za opiekę.

      

      

     Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

     Szczegółowe informacje nt. Akcji „Zima w Mieście 2021”  można uzyskać w serwisach dzielnic oraz Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl.