•  

     Słoneczny Klub Czytających Rodzin przy SP nr 357

      

                                

     Klub powstał w październiku 2014 roku, pod patronatem fundacji „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Działalność klubu ma  przyczynić się do upowszechnienia głośnego czytania w szkole i rodzinie. Na dzień dzisiejszy klub liczy 10 rodzin w tym 22 dzieci.

     Organizujemy rodzinne spotkania z książką, podczas których głośno czytamy literaturę dziecięcą, oglądamy piękne książki i wspólnie się bawimy. Czytany tekst staje się pretekstem do wspólnej pracy twórczej – rysujemy, wycinamy, kleimy...

     zerknij >>>>> https://sp357.edupage.org/album/?

     zerknij >>>>> Sloneczny_Klub_Czytajacych_Rodzin.pptx

     Wierzymy, że wspólnie spędzone chwile z naszymi dziećmi są tym, co możemy im dać najcenniejszego.

     Dla rodziców klub jest rodzajem forum wymiany doświadczeń, informacji, dobrych praktyk związanych z czytaniem i książką dziecięcą.  Wspólnie chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi  na pytania – dlaczego, w jaki sposób, co i dla kogo czytać...

     Zachęcamy do organizowania regularnego głośnego czytania  w klasach  i  włączenia się do akcji.

     Zapraszamy wszystkich chętnych!

     ************************************************************************************************************************************

     Klub otrzymał mikrodotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie (projekt: Czytanki – warsztaty rodzinne, NR 242/GN/2015), w ramach której zakupione zostały materiały plastyczne, książki, chusta animacyjna oraz zorganizowane zostaną spotkania z autorami książek dla dzieci.

      

     ************************************************************************************************************************************

     Regulamin KCR

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     – Klub powstał w ramach programu RodzinnwCzytanie.pl, którego inicjatorem jest

        "Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom"

     – Klub Czytających Rodzin nosi nazwę SŁONECZNY KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN

     – Siedzibą Klubu jest SP nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa

     – Działalność Klubu opiera się na aktywnej, dobrowolnej i społecznej działalności członków

     – Spotkania Klubu odbywają się co najmniej raz w miesiącu

     – Klub powołano na czas nieokreślony

     MISJĄ KLUBU JEST

     –  aktywizacja środowiska rodzin do głośnego czytania

     –  integrowanie czytających rodzin poprzez prowadzenie i promowanie działań edukacyjno-kulturalnych

     –  działalność informacyjna- programy i działania Fundacji ABCXXI oraz Klubu

     CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

     1. Do Klubu mogą należeć Rodziny, które czytają dzieciom i aktywnie wspierają kampanię CPCD

     2. Członkowie Klubu mają obowiązek:

     –  uczestniczyć w spotkaniach Klubu

     –  aktywnie angażować się w jego działalność

     –  propagować idee kampanii CPCD i Klubu

     – świadomie i godnie reprezentować Klub

     –  regularnie przesyłać relacje ze spotkań Klubu na stronę: www.RodzinneCzytanie.pl

     (rodzinne@cpcd.pl)

     3. Członkowie Klubu mają prawo:

     – wyboru Przewodniczącego Klubu

     – zgłaszania wniosków przyczyniających się do wzbogacania działalności Klubu

     – uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Klubu

     –  realizowania własnych pomysłów.

      

     ************************************************************************************************************************************

     FORMULARZ CZŁONKOWSKI KCR do pobrania >>>>> KCR_formularz_czlonkowski.doc