•  

     W naszej szkole prężnie funkcjonuje biblioteka szkolna. Jej praca nie ogranicza się jedynie do wypożyczania książek. Działa tu Klub Miłośników Książki, którego opiekunem jest pani mgr Dorota Guba.

      

     Główne założenia Klubu Miłośników Książki:

     Książka przyczynia się do wszechstronnego rozwoju ucznia, pobudza jego wyobraźnię, inspiruje do twórczych działań, kształtuje charakter i aktywną postawę wobec otaczającej nas rzeczywistości. Należy wspierać i rozwijać zainteresowanie czytelnicze dzieci i młodzieży.

     Główny celem  Klubu Miłośników Książki jest wszechstronne rozwijanie kultury czytelniczej i twórczej ekspresji młodego czytelnikaBezpośrednie obcowanie z literaturą przyczynia się do pełniejszego rozwoju intelektualnego uczniów oraz wyrabia postawę świadomego nczytelnika i uczestnika kultury.    

     Spotkania członków Klubu Miłośników Książek obywają się w bibliotece szkolnej w czasie zajęć pozalekcyjnych, czyli po obowiązujących zajęciach szkolnych. Uczestniczenie w Klubie Miłośników Książki jest dobrowolne i każdy może do niego należeć.

     Zajęcia w KMK przeznaczone są dla uczniów:

          -  którzy lubią dużo czytać,  

          -  chcą wziąć udział  w różnych konkursach czytelniczych,

          -  lubią pracować więcej niż pozostali,

          -  mają szacunek dla książki, która jest rzetelnym źródłem wiedzy,

          -  wiedzą, że czytanie książek to cenna forma spędzania wolnego czasu,

          - wyróżniają się oryginalnością i twórczym podejściem do różnych zagadnień i problemów

     Klubowicze:

     • wspólnie integrują się i poznają wyznaczone lektury

     • czytają, dyskutują, opowiadają, ilustrują, grają role, tworzą, rozwiązują szarady

     • uczestniczą w szkolnych i międzyszkolnych  konkursach czytelniczych

     • wzbogacają język, poszerzają wiedzę