•                      BIBLIOTEKA SZKOLNA

     „Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”.

     Jadwiga Andrzejewska

      

      

                NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

     Kierownik biblioteki: mgr Dorota Guba

     Nauczyciel bibliotekarz: mgr Anna Smoleń

     Nauczyciel bibliotekarz: mgr Beata Fus-Grzymkowska

     Nauczyciel bibliotekarz: mgr Anna Jastrzębska