•  

     Zgodnie z art. 22ac ustawy o systemie oświaty uczniowie szkół podstawowych  mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

      

      

     REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
      I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

     dla klas I-VIII w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie 
     w roku szkolnym 2022/2023

      

     Regulamin_udostepniania_podrecznikow_szkolnych_rok_szkolny_2022_2023.docx