• WARSZAWA TALENTÓW

   • W naszej szkole realizowany jest projekt:

    Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WM  na lata 2014 – 2020.

    Celem projektu jest podniesienie wśród uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII warszawskich szkół podstawowych, kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

    W ramach projektu „Warszawa talentów” zostają:

    • utworzone Stołeczne Punkty Informacji i Kariery,
    • utworzone Punkty Informacji i Kariery w szkołach podstawowych objętych wsparciem,
    • podnoszone są kwalifikacje i kompetencje nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
    • wspomagane są działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym
    • utworzenie Punkty Informacji i Kariery w szkołach podstawowych objętych wsparciem,

    Projekt realizowany jest w okresie: wrzesień 2021 – sierpień 2023 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

    Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 277  zł

    Dofinansowanie ze środków europejskich: 264 381,60 zł

    Regulamin projekt: REGULAMIN_PROJEKTU_WT.pdf

    Nasza szkoła bierze udział w projekcie Warszawa talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. W ramach projektu w szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym uczniowie oraz rodzice będą mogli porozmawiać  z doradcą zawodowym o planach dotyczących wyboru szkoły czy zawodu.

    Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym:

    Poniedziałek godz. 13:45-14:30

    Czwartek godz. 16:15-17:00

    Zgłosić się można poprzez MS Teams lub portal Librus

    Anna Kaczor