• Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357 z dnia 29.03.2021 r.

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561) uprzejmie informuję, iż od dnia 29  marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, m.in.: szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach.

      Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych uczyć się będą w trybie zdalnym.

      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców wskazanych w ww. rozporządzeniu, organizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej.

      W oddziałach przedszkolnych zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.

      Zachęcam do zapoznania się z rozporządzeniem.

      Rozporzadzenie_MEiN_z_26.03.21.pdf

       

       

      Beata Ciesielska-Pocialik

      Dyrektor SP 357

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357 z dnia 19.03.2021 r.

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, iż od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych uczyć się będą w trybie zdalnym.

      Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

      Beata Ciesielska-Pocialik

      Dyrektor SP 357

     • Informacja dla rodziców dot. konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu Wolskim

     • Szanowni Państwo,

      informujemy, że wznowiono  konsultacje do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim.

      Przyjmuje się pacjentów VI - VIII klasa Szkoły Podstawowej.

      .Aktualnie jest krótki czas oczekiwania na przyjęcie.Zakres problemów, którymi zajmuje się  oddział to:

      * trudności i kryzysy rozwojowe,

      * zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk szkolny, lęk separacyjny,

      * zaburzenia osobowości,

      * zaburzenia więzi,

      * utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym po przebytym epizodzie psychotycznym,

      * trudności szkolne,

      * trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,

      * niska samoocena, nieśmiałość, wycofywanie się z interakcji społecznych,

      * przygnębienie, depresja i zaburzenia nastroju,

      * mobbing w grupie rówieśniczej,

      * zaburzenia odżywiania się w stabilnym stanie somatycznym,

      * trudności wychowawcze,

      * nieradzenie sobie za złością

      * problemy w koncentracji,

      * zespół nadruchliwości z deficytem uwagi,

      * konflikty z rodzicami i rodzeństwem,

      * przeżycia traumatyczne,

      * odmowa chodzenia do szkoły,

      * nerwica natręctw,

      * zaburzenia ze spektrum autyzmu,

      * i inne problemy okresu rozwojowego.

      Zgłoszenia do oddziału przyjmowane są telefoniczne nr (22) 389 49 95; 516 060 173 oraz pocztą e-mail ASienkiewicz@wolski.med.pl

      Konieczne jest skierowanie na oddział dzienny dla młodzieży wystawione przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra, pediatra, lekarz rodzinny.

      Kwalifikacja pacjenta na odział polega na rozmowie ze specjalistą psychoterapeutą lub lekarzem.

      Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w zajęciach terapeutycznych i szkolnych przez pacjenta oraz uczestniczenie w proponowanych formach terapii przez rodziców.

      Decyzja o zakwalifikowaniu na oddział podejmowana jest przez zespół terapeutyczny i przekazywana telefonicznie lub mailowo.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357 z dnia 12.03.2021 r.

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, iż od poniedziałku, 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą realizowali zajęcia w systemie hybrydowym tzn. naprzemiennym.

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, nadal  uczą się zdalnie. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą. Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III, uczących się w danym tygodniu w szkole, funkcjonuje w godzinach 7.00 - 17.30. Szkoła zapewnia obiady dla chętnych uczniów z klas I-III na zasadach obowiązujących od 1 września 2020 r.

      Beata Ciesielska-Pocialik

      Dyrektor szkoły​​​​​​​

     • Zaproszenie na webinar nt. "Bezpieczne korzystanie z komputera i technik cyfrowych"

     • Szanowni Rodzice,

      w załączeniu przesyłamy zaproszenie na najbliższe spotkanie w ramach Akademii dla Rodziców, nt. "Bezpieczne korzystanie z komputera i technik cyfrowych" organizowane przez PPP nr 20.                                                       Zgłoszenia trwają do 15.03.2021 r.                                                                                                             

      Zapraszamy!

     • GÓRA GROSZA

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

      Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza całą społeczność szkolną do udziału w akcji "GÓRA GROSZA".

      Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo NASZ DOM. Celem Góry Grosza jest pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

      Każdy przynosi tyle, ile może.
      Zbieramy monety o nominałach od 1 do 50 groszy.

      Wszystkie dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać.

      Zbiórka potrwa od 1 marca do 31 maja 2021r.
      Jeden GROSZ znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie!!!

      Koordynatorzy Szkolnego Wolontariatu
      M.Wilczyńska, I.Tomasiak
      Opiekun akcji w przedszkolu - M. Gacka,
      w grupach zerowych - J. Błajszczak,
      w grupach świetlicowych - I. Zegan