• NARODOWY SPIS POWSZECHNY

     • Grafika – Co zrobić, żeby nie płacić grzywny?

      Na grafice jest napis: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Co zrobić, żeby nie płacić grzywny? Po prawej stronie widać zamyślonego mężczyznę i znak zapytania. Na dole grafiki umieszczone są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po środku jest adres strony internetowej: spis.gov.pl. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

     • Darmowe zajęcia z tańca towarzyskiego

     • Szkoła tańca Duet i Fundacja Taneczne Marzenia we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Dzielnicy Bemowo kolejny już raz zapraszają na bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci z klas 1-4. Zajęcia są w 100 % finansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo w ramach dotacji otrzymanej na ten cel.

     • Nauka jazdy na deskorolce dla dzieci i młodzieży

     • Urząd Dzielnicy Bemowo zaprasza chętnych na bezpłatne zajęcia z jazdy na deskorolce niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.

      Zajęcia odbywać się będą od 11 września do 31 października w Skate Parku przy ul. Wrocławskiej 25, w każdą sobotę i niedzielę w godz. 13:00-15:00.

    • Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2021/2022
     • Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2021/2022

     • Szanowni Państwo,

      w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych realizowane będą w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

      W zakładce Strefa Ucznia jest zamieszczona oferta zajęć dodatkowych oraz regulamin naboru na te zajęcia.

      W dniu 20.09.2021 r. (poniedziałek) prowadzone będą zapisy uczniów na zajęcia dodatkowe.

      Rodzic zapisuje dziecko na zajęcia drogą elektroniczną poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym Librus. Wiadomość powinna być skierowana do nauczyciela prowadzącego zajęcia i zawierać imię, nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę i termin zajęć.

      Nauczyciel prowadzący zajęcia poinformuje rodziców o zakwalifikowaniu się ucznia oraz terminie rozpoczęcia zajęć za pomocą dziennika Librus.

      Uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kwalifikuje wychowawca lub nauczyciel przedmiotu na podstawie obserwacji pedagogicznej oraz dokumentacji złożonej przez rodziców.

      Dyrekcja SP 357

     • Spis Powszechny

     • Szanowni Państwo!

      Tylko do 30 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

      Podstawową i obowiązkową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Jest też najbardziej przyjazną i bezpieczną – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

      Osoby, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy. Warto spisać się jak najszybciej.

      Informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpośrednio lub telefoniczne) nie możemy odmówić mu przekazania danych!

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty jest tajemnicą statystyczną.

      Jeśli jeszcze nie spisałeś siebie i swoich bliskich, nie zwlekaj. Spisz się już teraz!

      Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

      Grafika – Jak spisać się szybko?

      Na grafice jest napis: Jak spisać się szybko? Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut. Wejdź na spis.gov.pl i sprawdź! Poniżej umieszczone są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po prawej stronie widać uśmiechniętego mężczyznę. Poniżej jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

      – Do końca spisu został tylko miesiąc!

      Na grafice jest napis: Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Nie zwlekaj! Poniżej umieszczone są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po prawej stronie grafiki widać klepsydrę z przesypującym się piaskiem. Poniżej jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

     • Aktywny Powrót do Szkoły

     • Szanowni Państwo,

      zapraszamy uczniów klas I - III do włączenia się do akcji "Aktywny Powrót do Szkoły". Celem akcji jest promowanie przyjemnego i życzliwego powrotu do szkoły. Akcja realizowana będzie w dniach 2 - 30 września.

      Celem akcji jest realizacja przez uczniów jednego zadania dziennie związanego z jednym z trzech obszarów: ruch, zdrowe odżywianie, dobrostan i zaznaczaniu na specjalnej karcie swoich postępów. Działanie skierowane jest do każdego ucznia. Opiera się na zaufaniu, ma pobudzić motywację i entuzjazm uczniów do powrotu do szkoły.

      1 października uczniowie zwracają kartę swojemu nauczycielowi i otrzymują voucher do wykorzystania w wybranym przez siebie terminie na terenie szkoły. Vouchery będą zawierać nagrody, które umilą życie szkolne np. zwolnienie z jednej pracy domowej.

      Chętni uczniowie zgłaszają się po kartę udziału do swojego wychowawcy.

      Aktywny powrót do szkoły - plakat >>

      List do ucznia >>

       

      Dominika Falkowska

      koordynator akcji