• Projekt „Cyfrowa Warszawa 2 - komputery dla warszawskich szkół

     • Szanowni Państwo,

      Projekt „Cyfrowa Warszawa 2” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

      Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli, wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wielu uczniów warszawskich placówek oświatowych jak również nauczycieli nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

      W czerwcu bieżącego roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę, na mocy której otrzymało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 165 000,00 zł na zakup 100 laptopów wspierających nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

      Całkowita wartość zakupu 100 laptopów wyniosła 196 185,00 zł.

      Zakupione komputery zostaną w najbliższych dniach przekazane do warszawskich szkół, a następnie rozdysponowane wśród 60 nauczycieli oraz 40 uczniów.

       

      Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
      ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

       

     • Komunikat Dyrektora SP 357

     • Zgodnie z Komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego uprzejmie informuję, iż od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian.

      Uczniowie  wszystkich klas szkół podstawowych  do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. 

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla rodziców uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych indywidualne konsultacje w małych grupach, do 5 osób. 

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione będzie  także przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów będą odbywały się w różnych terminach, od września do czerwca.

      Dodatkowe informacje dotyczące kształcenia na odległość, zostaną Państwu przekazane po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

       

      Beata Ciesielska-Pocialik

      Dyrektor SP 357