• Bliżej siebiewarsztaty umiejętności wychowawczych

     Szanowni Państwo, 

     Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zaprasza na bezpłatny kurs dotyczący umiejętności wychowawczych. Program, który powstał na podstawie podejścia Elaine Mazlish i Adele Faber oraz Jespera Juul’a, składa się z ośmiu spotkań on-line trwających po 3 godziny. Podczas zajęć poruszone będą kluczowe kwestie dotyczące wychowania  

     Zapraszamy rodziców, którzy: 

     • chcą znaleźć czas na refleksję nad swoim rodzicielstwem, 
     • szukają okazji, aby ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne, 
     • chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, małżonka oraz dzieci, 
     • chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie, 
     • interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.

     Zajęcia odbywają się przez osiem kolejnych wtorków od godz. 11.00 do 14.00 w okresie od 16 lutego do 6 kwietnia 2021roku. 

     Zgłoszenia prosimy kierować na adres: m.jozwik@spr.bemowo.waw.pl

     Warsztaty_Blizej_siebie_-_online_-_ulotka.pdf

     Dyrekcja SP 357


     Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

     Szanowni Państwo,

     przypominamy, iż od marca 2020 r. działa Warszawskie Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zdaniem jest pomoc w okresie pandemii. Przy telefonie dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

     Zachęcamy do monitorowania informacji zamieszczonych na stronie http://edukacja.warszawa.pl/ o działaniach podejmowanych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

     Poniżej ulotka informacyjna:

      

      

     Psychologiczne_Centrum_Wsparcia_2021_v4.pdf

      


      

     Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

     od 18 stycznia 2021 r.

     Zgodnie z Komunikatem Dyrektora SP 357 zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły, uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, nadal będą się uczyć zdalnie. Odziały przedszkolne funkcjonują bez zmian. 

     W tym czasie także zajęcia prowadzone w ramach udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą odbywały się w formie stacjonarnej dla wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III oraz w formie on-line, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams dla uczniów klas IV-VIII. Również nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III będą pracowali z uczniami w bezpośrednim kontakcie oraz będą towarzyszyli uczniom w klasach IV-VIII on-line podczas nauki zdalnej.  


     Poniżej:

     1. Wykazy terminów konsultacji prowadzonych przez szkolnych psychologów i pedagogów dla uczniów oraz rodziców. Terminy_konsultacji_ppp_-18.01.2021_r..pdf
     2. Regulamin prowadzenia zajęć w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Regulamin_ppp_-_18.01.2021_r..pdf

      

     Bożena Michalik
     wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      

      
     Oferta wsparcia psychologicznego w ramach NFZ
      
     Poradnia świadcząca usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne w ramach NFZ, oferuje psychoterapię w warunkach gabinetowych oraz terapię środowiskową z dojazdem do środowiska (dom, szkoła, placówki pomocowe). Oferowane wsparcie może pomóc dzieciom i młodzieży w spotykających ich trudnościach, jak trudności zachowania, obniżonego nastroju, problemów społecznych i wielu innych.

     Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież do 21 roku życia (maksymalnie uczące się w szkołach ponadpodstawowych). Prowadzi oddziaływania terapii indywidualnej, rodzinnej, organizuje spotkania rodzinne ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w proces zdrowienia (m. in. terapeutami, lekarzami, nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi).
      
      

     Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     w czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych

     Zgodnie z Komunikatem Dyrektora SP 357 zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły, kontynuowane jest zawieszenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII do 3 stycznia 2021 r. Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są zdalnie. Także zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne, prowadzone w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odbywają się on-line, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams. Również nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne w klasach, towarzyszą uczniom on-line podczas nauki zdalnej.

     Przypominam, iż z szkoła zapewnia możliwość zorganizowania zajęć w szkole lub realizację tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania.

     Nadmieniam, że ponieważ oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian, zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się stacjonarnie.

     Specjaliści są nadal dla Państwa dostępni on-line lub pod numerem telefonu szkoły podczas konsultacji dla rodziców i uczniów, których terminy są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ/KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW. Wykaz terminów konsultacji on-line prowadzonych przez szkolnych psychologów i pedagogów nie zmienił się (poniższe informacje).

     Zachęcam do korzystania z informacji zamieszczanych w zakładce STREFA RODZICA/AKADEMIA RODZICA. Znajdziecie tam Państwo porady i wskazówki, które mogą wesprzeć w tak trudnym dla nas wszystkich okresie.

     Do wszystkich Państwa został przesłany poprzez Librus Regulamin prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującą w szkole Strategią Zarządzania SP 357 w dobie pandemii.

     Życzę dużo zdrowia i siły.

     Z poważaniem

     Bożena Michalik

     wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      


     Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     w dniach: 9 - 29 listopada 2020 r.

     Zgodnie z Komunikatem Dyrektora SP 357 zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły, zostają w szkole zawieszone zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VIII w dniach 9.11. - 29.11.2020 r. Wszystkie zajęcia edukacyjne będą prowadzone zdalnie.

     W tym czasie także zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne, prowadzone w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole będą odbywały się on-line, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams. Również nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne w klasach, będą towarzyszyli uczniom on-line podczas nauki zdalnej.

     Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, zapewniamy możliwość zorganizowania zajęć w szkole lub realizację tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W przypadku takiej potrzeby należy przesłać informację drogą elektroniczną do sekretariatu szkoły. Rozważenie takiej możliwości obejmuje także realizację zajęć rewalidacyjnych lub specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnością.

     Wszyscy specjaliści będą dla Państwa dostępni on-line lub pod numerem telefonu szkoły podczas konsultacji dla rodziców i uczniów, których terminy są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ/KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

     Także poniżej jest zamieszczony wykaz terminów konsultacji on-line prowadzonych przez szkolnych psychologów i pedagogów dla uczniów oraz Państwa, w celu wsparcia w tak trudnej sytuacji.

     Oczywiście zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik Librus.

     Życzę dużo zdrowia i spokoju

     Z poważaniem

     Bożena Michalik

     wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej


     Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców  w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych dla klas IV-VIII od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.
      

     Terminy konsultacji z pedagogami i psychologami----> Terminy_konsultacji_-_SP_357_.docx


     Zawieszenie dyżurów stacjonarnych psychologów PPP20 w placówkach

     Szanowni Państwo,

     z uwagi na wprowadzone ograniczenia epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, cotygodniowe dyżury stacjonarne psychologów na terenie placówek zostają zawieszone do odwołania i będą odbywać się online.     W sytuacjach trudnych, wymagających obecności psychologa, dyżur odbędzie się na dotychczasowych zasadach.
      

     Zaleca się kontakt mailowy lub poprzez Skype z Panią Elizą Szepeluk, psychologiem Poradni opiekującym się naszą szkołą, w godzinach i dniach, tak jak dotychczasowe dyżury: w czwartki w godz.8.00- 11.45

     Kontakt:
     adres e- mail: eliza.szepeluk@ppp20.pl
     lub poprzez Skype wpisując: eliza.szepeluk@ppp20.pl

      


     Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

     Szanowni Państwo,

     przed nami nowy rok szkolny 2020/2021 i udział Państwa dzieci w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Planujemy od września prowadzić ww. zajęcia w trybie stacjonarnym. W trosce o zdrowie dzieci, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej, pracujemy nad zapewnieniem naszym podopiecznym bezpiecznych warunków, w których będą odbywały się zajęcia.

     Zajęcia planujemy rozpocząć:

     Ø rewalidacyjne - 7 września 2020 r.;

     Ø specjalistyczne - 14 września 2020 r. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

     Ø specjalistyczne - 21 września 2020 r. dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistów szkolnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i oceny efektywności prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2019/2020 oraz zakwalifikowanych po przeprowadzonych we wrześniu badaniach przesiewowych;

     Ø trening Tomatisa - 7 września 2020 r.

     Bardzo się cieszymy na spotkania z uczniami!!!

     Specjaliści poinformują tych z Państwa, których dzieci będą objęte zajęciami, o środkach ostrożności obowiązujących podczas zajęć.

     Jestem przekonana, że uda nam się wspólnie z Państwem wdrożyć dzieci do pracy w innych warunkach i z zachowaniem obowiązujących ostrożności.

     Do zobaczenia!

     Z życzeniami zdrowia

     Bożena Michalik

     wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     wraz z członkami Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej


     Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

     Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).

      

          Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły oraz w środowisku społecznym.

     Dla kogo pomoc psychologiczno – pedagogiczna

              Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

     1. z niepełnosprawności;
     2. z niedostosowania społecznego;
     3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
     4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
     5. ze szczególnych uzdolnień;
     6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
     7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
     8. z choroby przewlekłej;
     9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
     10. z niepowodzeń edukacyjnych;
     11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
     12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     Diagnoza

          Przeprowadzana diagnoza w szkole ma na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w oddziałach przedszkolnych i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Podczas przeprowadzania diagnozy szkoła współpracuje z rodzicami, rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami, specjalistami i placówkami wskazanymi przez rodzica dziecka.

     Szkoła rozpoznaje potrzeby ucznia poprzez (diagnozuje):

     w oddziałach przedszkolnych:

     • obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
     • obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

     w szkole:

     • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia
      i jego zainteresowań;

     w oddziałach przedszkolnych i szkole:

     • prowadzenie badań (przesiewowych i pogłębionych) i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

          Jeśli mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach  przedszkolnych i szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

     Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

               W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

     1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
     2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
     3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
     4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (terapia SI oraz trening słuchowy Tomatisa);
     5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
     6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
     7. porad i konsultacji;
     8. warsztatów.

           Formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,  zostają przekazane rodzicom uczniów.

     Dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna

        Rodzice dzieci posiadających dokumentację psychologiczno-pedagogiczną (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej, zaświadczenie lekarskie),  składają kserokopie wyżej wymienionej dokumentacji w sekretariacie szkoły.

      

          Dostarczenie wspomnianych dokumentów umożliwi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi.

               Rodzice mogą wnioskować o wydanie opinii szkolnej o uczniu. W celu otrzymania opinii szkolnej o dziecku, rodzice składają wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie opinii.  Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce:  Dokumenty szkoły/wnioski. Wnioski są także dostępne w sekretariacie Szkoły. Opinię sporządza się w terminie do 14 dni, od dnia wpłynięcia wniosku.

          Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowuje się w szkole Kartę Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zwaną KPPP. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się w szkole  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zwany IPET. Rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji swojego dziecka, opracowywanej na potrzeby organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

              Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziałach przedszkolnych i szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.