•  

      

     1.

      

     01.09.2022 r.

      

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz.1603 z późn.zm.)

      

     2.

     14.10.2022 r.

      

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

      

     3.

     31.10.2022 r.

      

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

      

     4.

      

     23 – 31.12.2022 r.

      

     Zimowa przerwa świąteczna

     § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

      

     5.

      

     13.02 – 26.02.2023 r. 

      

     Ferie zimowe

     § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

      

     6.

      

     6.04 – 11.04.2023 r.

      

     Wiosenna przerwa świąteczna

     § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
      ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

      

     7.

      

     2.05.2023 r.

      

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

      

     8.

      

     23.05 – 25.05.2023 r. 

      

     Egzamin ósmoklasisty

     art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198,
      z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

      

     9.

      

     9.06.2023 r.

      

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

     § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm)

      

     10.

      

     23.06.2023 r.

      

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

     z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z

     2017 r., poz. 1603 z późn. zm. )

      

     11.

      

     26.06 – 31.08.2023 r.

      

     Ferie letnie

     § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
     11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.
     )

      

     Podstawa prawna:

     § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)