•       

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

      

     •  

     Podstawa prawna:

     § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)